VT Guard PRO lösning för eliminering av ferroresonans

Avancerad säkerhetsutrustning som skyddar inomhus induktiva spänningstransformatorer mot ferroresonanta svängningar

Ferroresonanta svängningar kan initieras av transienta händelser (som brytning) i kraftnät. VT Guard PRO skyddar spänningstransformatorer mot potentiella ferroresonanta överströmmar genom snabb dämpning utan att orsaka överdriven strömförbrukning under normal drift av nätet.

Produktprogram
Två versioner finns tillgängliga: VT Guard Pro och VT Guard Pro–D. Båda versionerna är identiska från en funktionell synvinkel (dämpningsförmåga) men VT Guard Pro-D har utökade funktioner som tillåter självdiagnos och möjliggör samarbete med överordnade system.

Varför ABB?

 • Lägre resistans än dämpningsresistorer av standardtyp (ger bättre dämpning)
 • Monteras i lågspänningsdelen på en DIN-skena
 • Liten storlek
 • Applicerbara på spänningstransformatorer för mellanspänning med jordfelslindningar
 • En VT Guard Pro skyddar alla 3 spänningstransformatorerna i en öppen deltakoppling
 • Hög tillförlitlighet (redundanta kretsar)
 • Avancerade inställningar (tidsfördröjning, tröskelspänning)
 • Utökade funktioner med VT Guard Pro-D:
  • Statusindikering med lysdiod + hjälpkontakt
  • Samarbete med överordnade system 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar