KOKU kabelströmtransformator för utomhusbruk

KOKU kabelströmtransformator är lämplig för mätning av fasström i lågspänningsställverk.

En strömtransformator utan primär ledare och primär isolering, kan monteras över en isolerad kabel. En oisolerad samlingsskena eller lågspänningskabel fungerar som primärledare.
KOKU strömtransformatorer kan även användas för mätning av fasström vid spänningar till och med högre än 0,72 kV (för KOKU 072 G4) eller 1,2 kV (KOKU 1) om isoleringen av primärledaren uppfyller respektive standarder för aktuell driftspänning. Sekundärlindningen och den ringformade järnkärnan är ingjutna i harts som har goda elektriska och mekaniska egenskaper.

Beskrivning

Kabelströmstransformatorn KOKU för mellanspänning och utomhusbruk är lämplig för mätning vid lågspänningstillämpningar. KOKU är en transformator utan primärledare och primärisolering, som monteras runt en isolerad kabel eller en isolerad samlingsskena.

Viktigaste fördelarna

  • Passar överallt tack vare många varianter av inre och yttre mått
  • Enkel montering tack vare fixeringspunkten på transformatorkroppen
  • Motståndskraftig vid utomhusförhållanden
  • Hydrofobiskt material ger överlägsen prestanda utomhus och minimerar risken för överslag

Nyckelfunktioner

  • Hydrofobiskt cykloalifatiskt epoxyharts (HCEP) som motstår utomhusförhållanden
  • Nominell primärström från 50 upp till 10000 A
  • Upp till 6 sekundära terminaler
  • Varianter med förseglingsbart sekundärskydd tillgänglig
  • Lindningar och kärna kapslade i gjutharts med olika diameter från 33 till 500 mm

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar