KON strömtransformator för utomhusbruk

Strömtransformatorn är konstruerad för isolationsspänningar upp till 24 kV.

Den lätta spänningstransformatorn är konstruerad för stolpmontering.

KON transformatorer gjuts i hydrofobiskt cykloalifatiskt epoxyharts (HCEP), och är konstruerad för utomhusförhållanden. HCEP har överlägsen hållfasthet mot exempelvis ozon och UV-ljus. HCEP:s hydrofobiska ytegenskaper säkerställer pålitlig prestanda i våta eller fuktiga miljöer. 

Beskrivning

 • Kon-17: strömtransformator med en kärna och konstruerad för isolationsspänningar upp till 17,5 kV
 • Kon-24: strömtransformator med en kärna och konstruerad för isolationsspänningar upp till 24 kV
 • Kon-17 I2C: strömtransformator med två kärnor och konstruerad för isolationsspänningar upp till 17,5 kV
 • Kon-24 I2C: strömtransformator med två kärnor och konstruerad för isolationsspänningar upp till 24 kV

Viktigaste fördelarna

 • Enkel (light) version
 • Låg vikt i förhållande till prestanda
 • Motståndskraftig vid utomhusförhållanden
 • Hydrofobiskt material ger överlägsen prestanda utomhus och minimerar risken för överslag

Nyckelfunktioner

 • Hydrofobiskt cykloalifatiskt epoxyharts (HCEP) som motstår utomhusförhållanden
 • Nominell primärström upp till 1 875 A
 • 1 sekundärlindning för mätning och skydd för KON 24 och 2 sekundära lindningar för mätning och skydd för KON 24I2c och KON 17I2c

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar