TPO strömtransformator för utomhusbruk

Strömtransformatorer konstruerad för isolationsspänningar upp till 40,5 kV.

Sortimentet av strömtransformatorer är konstruerade för applikationer med höga krav, t.ex. transformatorstationer.
TPO transformatorer gjuts i hydrofobiskt cykloalifatiskt epoxyharts (HCEP), och är konstruerad för utomhusförhållanden. HCEP har överlägsen hållfasthet mot exempelvis ozon och UV-ljus. HCEP:s hydrofobiska ytegenskaper säkerställer pålitliga prestanda i våta eller fuktiga miljöer. 

Beskrivning

 • TPO 6x.xx är konstruerad för isolationsspänningar från 17,5 kV till 25 kV
 • TPO 7x.xx är konstruerad för isolationsspänningar från 36 kV to 40,5 kV

Viktigaste fördelarna

 • Strömstransformator för utomhusbruk konstruerad för höga strömmar
 • Upp till 4 kärnor
 • Motståndskraftig vid utomhusförhållanden
 • Hydrofobiskt material ger överlägsen prestanda utomhus och minimerar risken för överslag

Nyckelfunktioner

 • Hydrofobiskt cykloalifatiskt epoxyharts (HCEP) som motstår utomhusförhållanden
 • Märkspänning upp till 40,5 kV
 • Nominell primärström från 10 till 3000 A
 • Utökat krypsträcka upp till 1 600 mm för TPO 7x.xx
 • Primärt och sekundärt omkopplingsbara Kortidsström upp till 100 kA

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar