TDO spänningstransformator med dubbla poler för utomhusbruk

TDO spänningstransformator med dubbla poler är konstruerad för isolationsspänningar upp till 25 kV.

Dessa spänningstransformator med dubbla poler är avsedda för mycket krävande applikationer samt kraftförsörjning.

TDO-transformatorerna gjuts i hydrofobiskt cykloalifatiskt epoxyharts (HCEP), och är konstruerade för utomhusförhållanden. HCEP har överlägsen hållfasthet mot exempelvis ozon och UV-ljus. HCEP:s hydrofobiska ytegenskaper säkerställer pålitliga prestanda i våta eller fuktiga miljöer. 

Beskrivning

  • TDO 6-spännings transformatorerna är konstruerade för isolationsspänningar upp till 25 kV

Viktigaste fördelarna

  • TDO spänningstransformator är konstruerad för mätning av fas- till fasspänning
  • Motståndskraftig mot utomhusförhållanden
  • Hydrofobiskt material ger överlägsen prestanda utomhus och minimerar risken för överslag

Nyckelfunktioner

  • Hydrofobiskt cykloalifatiskt epoxyharts (HCEP) som motstår utomhusförhållanden
  • Märkspänning upp till 22 kV
  • Med 2 återanslutningsbara sekundära lindningar
  • Krypsträcka upp till 1 120 mm

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar