Digitalt ställverk med smart övervakning

Lösningarna ingår i ABB Ability™-sortimentet av uppkopplade lösningar och erbjuder högre prestanda och tillförlitlighet under anläggningarnas hela livslängd.

På Hannovermässan visade ABB upp sina tekniska innovationer för säkra, flexibla och smarta elnät genom hela energidistributionskedjan. Smarta lösningar och tillståndsbaserat underhåll resulterar i OPEX-besparingar.

”Kontinuerlig övervakning är av största vikt för att kunna erhålla ett effektivt elsystem. Med digitala ställverk är det enkelt att integrera smart funktionalitet som till exempel kraftstyrning, realtidsdiagnostik och fjärrövervakning för att proaktivt hantera elsystemet”, säger Alessandro Palin, VD för ABB:s affärsområde Distributions Solutions. ”Ökade uppkopplingsmöjligheter och digitalisering öppnar för tillståndsbaserat underhåll, vilket ger optimerade driftskostnader och lägre totala ägandekostnader.”

ABB:s lösningar för övervakning av tillgångar möjliggör kontinuerlig övervakning av ställverk och möjliggör att rätt underhållsinsatser utförs i rätt tid. Konventionell underhållsplanering ersätts av tillståndsbaserade åtgärder som kan förutse eventuella fel på utrustningen. Underhållsintervallen kan förlängas med 30 procent och på så sätt sparas både tid och pengar.

I ABB:s digitala ställverk förenas den nyaste digitala tekniken med ABB:s välkända och beprövade ställverk vilket medför ökad flexibilitet, tillförlitlighet och säkerhet. Idag finns mer än hälften av de mellanspänningsställverk för primärspänning som ABB levererar även i en digital version.

ABB:s erbjudande av digitala ställverk inkluderar även ABB Ability™ MNS® Digital. Denna skalbara lösning för lågspänningsställverk innehåller intelligenta enheter med ett datagränssnitt. MNS Digital-familjen av smarta enheter har en infrastruktur för som samlar in data för tillståndsbaserat underhåll.

ABB:s digitala ställverk och smarta lösningar för tillståndsövervakning – MySiteCare för tillståndsövervakning av brytare, tillståndsövervakning av lågspänningsställverk samt MyRemoteCare för anläggningsövervakning – ingår i ABB Ability-sortimentet.

ABB Ability är ABB:s enhetliga, digitala lösning som knyter samman enheter, system, lösningar och tjänster med en molnbaserad plattform som gör det möjligt att öka produktiviteten och sänka kostnaderna. Med ABB Ability får man tillgång till en uppsättning kraftfulla verktyg och information för beslut som ökar tillgängligheten, snabbheten och avkastningen.

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language

Populära länkar