Senaste lösningen för att automatisera sekundära distributionsnät och minimera driftstoppen

Den digitala RMU-uppgraderingen är den senaste lösningen för att uppgradera befintliga sekundära ställverk. Uppgraderingen innehåller förbättringar för att uppfylla de ökande kraven på smarta automatiseringslösningar i sekundära distributionsnät.

Det ökande energibehovet och de växande miljöproblemen är de största utmaningarna för dagens energisektor när det gäller generering, överföring och distribution. ABB:s teknik bidrar till att förvandla traditionella kraftnät till smarta nät som kan leverera förnybar energi över långa avstånd och samtidigt bibehålla tillförlitlighet och effektivitet.

ABB:s digitala RMU-uppgraderingslösning (Ring Main Unit) för SafeRing och SafePlus (12–24 kV) tillhandahåller övervakning, styrning och mätning. Lösningen innehåller automatiseringsenheter för matning med trådbundna eller trådlösa kommunikationsgränssnitt för DMS-system (Distribution Management System), SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) och reservkraftkällor.

Digitalt uppgraderade RMU:er gör att nätverksoperatörerna kan hämta data i realtid för analyser och beslutsfattande och därmed optimera verksamheten och förbättra strömkvaliteten. Dessutom kan operatörerna övervaka nätet för att möjliggöra fjärrstyrd fellokalisering och isolera den felaktiga delen av nätet så att strömmen kan återställas snabbare.

Lösningen består av färdiga paket som enkelt kan kopplas in i befintliga RMU:er för att säkerställa att den tid som krävs för arbete på plats minimeras och att avbrottstiden blir acceptabel för nätägarna.

Både elnätsbolag och energikonsumenter kan dra nytta av den förbättrade kvaliteten på elförsörjningen, de kortare avbrotten samt den ökade drifteffektiviteten och nätstabiliteten.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Select region / language

Populära länkar