Ekoeffektiva nätstationer ger kraft åt elfordon

25 procent av alla fordon förväntas vara eldrivna år 2025. ABB möter den ökande efterfrågan genom att ansluta energieffektiva och klimatvänliga laddstationer till nätstationer.

I ABB:s nätstationserbjudande finns en lösning för att ansluta laddstationer till mellanspänningsnätet, vilken är konstruerad för att passa personbilar, bussar och lastbilar.

Helhetslösning
”Den växande efterfrågan på laddinfrastruktur för elfordon ökar behovet av att effektivt kunna ansluta laddstationerna till mellanspänningsnäten. Infrastrukturen för lågspänning kan inte stödja snabbladdning eller laddning av många bilar samtidigt tillräckligt effektivt, utan laddarna bör anslutas till mellanspänningsnätet”, säger Octavian Craciun, chef för ABB:s forskning och utveckling av laddinfrastruktur för elfordon. ”Det är viktigt att tiden för installation och idrifttagning minimeras, att lokala kraftnätsstandarder uppfylls och att tillförlitligheten av laddningen prioriteras. Vi erbjuder ett helt spektra av lösningar som uppfyller alla dessa behov, och vi är stolta över att för första gången kunna presentera denna helhetslösning.”

Uppfyller extremt höga säkerhetskrav
Nätstationen är konstruerad, testad och tillverkad enligt den internationella standarden IEC 62271-202. Stationerna är speciellt utformade för att kunna installeras på allmän plats och uppfyller extremt höga säkerhetskrav. De är internt ljusbågsprovade, låsbara och jordade i ett enda skal som minskar installationstiden och riskerna. Nätstationen innehåller ett mellanspänningsställverk, en transformator och en integrerad växelriktare, konstruerad för att uppfylla lokala kraftnätsstandarder. Nätstationen för laddinfrastruktur är en standardlösning där de olika prefabricerade paketen baseras på typiska märkdata.

Ekoeffektiv isoleringsgas
Kärnkomponenten i nätstationen som ansluter till mellanspänningsnätet är ABB:s RMU-ställverk SafeRing. Ställverket matar el till transformatorn och skyddar den mot allvarliga skador vid fel. På årets Hannovermässa visade ABB en innovativ och klimatvänlig RMU-version, SafeRing AirPlus. I stället för den traditionella SF6-gasen (svavelhexafluorid) använder det här ekoeffektiva gasisolerade ställverket (GIS) den nya isoleringsgasen AirPlus™. SafeRing AirPlus har samma kompakta mått som den vanliga SF6-versionen men minskar isoleringsgasens globala uppvärmningspotential (GWP) med över 99,99 procent. Denna innovativa teknik är ett komplement till det befintliga sortimentet och är ett utmärkt alternativ för kunder med grönt fokus.

Felsökning på distans
Som en del av ABB AbilityTM-sortimentet av uppkopplade lösningar levererar laddstationerna information som möjliggör tillståndsövervakning och felsökning på distans vilket automatiskt gör att systemet kan diagnostisera och korrigera sig självt i de flesta fall. När problemen löses direkt av laddstationen eliminerar det behovet av besök på plats, vilket sparar stilleståndstid och kostnader samtidigt som säkerheten ökar.

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language

Populära länkar