ABB:s trefas nätbrytare OVR-27 ger full automatiserings- och programmeringsflexibilitet

ABB:s nya trefas nätbrytare OVR-27 för utomhusbruk med märkspänning upp till 27 kV är ett robust komplement till den befintliga nätbrytaren OVR-15. Den nya nätbrytaren adderar viktiga funktioner till ABB:s redan starka och omfattande sortiment.

Nätbrytaren, som kan monteras i både stolpar och nätstationer, har konstruerats för att uppfylla tekniska krav på marknader där efterfrågan på denna produkt ökar som en följd av behovet att automatisera elnätet och modernisera en åldrande infrastruktur.

Enheten har grundläggande men viktiga funktioner som mekaniskt sammankopplad trefasdrift, låst och säkert manuellt nödutlösningshandtag och RER615 som standard vilket ger full automatiserings- och programmeringsflexibilitet, samt innovativa designkoncept som svarar upp mot behovet av säker och pålitlig produktinstallation och funktion.

Produktfördelar:

Tillförlitlig under extrema förhållanden

  • Kraftig, dielektrisk konstruktion med HCEP-isolering minskar risken för överslag i fuktig miljö och ökar livslängden jämfört med konventionella silikongenomföringar.
  • Toppmoderna magnetiska styrdon och vakuumbrytare som är provade med över 10 000 brytsekvenser utan underhåll.

Operatörssäkerhet när den är som bäst

  • Låst och säkert manuellt nödutlösningshandtag ger operatören en klart synlig bild vid arbete ute på fältet.
  • Frånvaron av elektronik som behöver underhållas i högspänningsskåpet minskar behovet av att uppehålla sig nära spänningssatta ledningar.

Sparar plats

  • Flexibla monteringsalternativ för enkel- eller dubbelstolpe eller stativ för understation finns, vilket minskar behovet av byggarbeten eller stolpjustering.

Drift utan avbrott

  • Allt i ett: Omfattande skyddsfunktioner som passar alla nättyper och särskilt effektiv för kompenserade nät.
  • Utrustad för att stödja höghastighetsskydd, förregling, nätomkoppling, felisolering och driftsåterställning.

Snabb och enkel att installera och hantera

  • Monteringsfärdiga enheter betyder minskad installationstid, resursåtgång och kostnad.
  • Utdragbara skyddsreläer för snabbt och enkelt underhåll i fält.
  • Lättskött: Ändringar i reläkonfigurationen kan ske från frontpanelens HMI, via webbaserat användargränssnitt eller programvaruverktyget PCM600.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Select region / language

Populära länkar