Unigear Digital utökar sitt applikationsområde

Vårt primärställverk Unigear Digital har utökats med funktion för FPS (Fasning-Parallellning-Spänningssättning) via processbuss IEC 61850 9-2 LE med de nya versionerna av reläskydden Relion® 615 och 620.  FPS används för säker hopkoppling av två elnät.

Fördelar med det digitala ställverket med IEC 61850-processbuss
Digitalisering av ställverk ökar särskilt tack vare IEC 61850 9-2-processbussen. De senaste versionerna av både 615- och 620-reläerna, som inför FPS även i sensorbaserade applikationer, gör det möjligt att utöka användningsområdet för UniGear Digital. Därför går det nu att använda det digitala ställverket i applikationer som kräver FPS och samtidigt dra nytta av fördelarna av den optimerade konstruktionen av UniGear Digital utan någon dyr extrautrustning. I kombination med ABB:s avancerade sensorteknik och Relion® reläskydd som ryggraden i kommunikationskonceptet IEC 61850, hjälper UniGear Digital till att skapa ett stabilt, flexibelt, miljöeffektivt och smart elnät för tillförlitlig och effektiv eldistribution.

Processbussen IEC 61850 9-2 minskar ledningsdragningen i ställverket till ett minimum då det inte längre behövs några skrymmande spänningstransformatorer för spänningsdelning i ställverket. Spänningsdelningen gör att det inte behöver monteras någon spänningsgivare i varje fack, vilket förenklar ställverkets konstruktion. Att signalen från spänningsgivaren digitaliseras och övervakas innebär att fel i elnätet lättare upptäcks automatiskt och säkerställer avbrottsfri signaltillgänglighet vilket gynnar optimal stabilitet och tillförlitlighet i elnätet. Processbussen använder IEEE 1588 V2 för tidssynkronisering och maximalt utnyttjande av Ethernet-kommunikation på understationsnivå. 

FPS för säker hopkoppling av elnät 
Det främsta syftet med FPS är att kontrollera när en effektbrytare sluts i elnätet så att den inte sluts utan att synkroniseringsvillkoren är uppfyllda. FPS förhindrar att två delar i elnätet återansluts innan båda sidorna av effektbrytaren har synkroniserats perfekt. Samma sak gäller när en del av elnätet har separerats från resten av nätet. Spänningssättningskontroll säkerställer att åtminstone ena sidan av bussen är spänningslös så att hopkopplingen kan ske säkert.

Säker signaltillgänglighet är inte bara viktig för FPS, utan avgörande för digitaliseringen. 615- och 620-reläerna erbjuder redundant kommunikation via både PRP (parallel redundancy protocol) och HSR (high-availability seamless redundancy) för att garantera signaltillgängligheten och därmed avbrottsfri drift av både själva FPS och hela elnätet.

Reläskydd Relion® 615 och 620 tar UniGear Digital en nivå högre
615- 620-reläerna inför FPS även i sensorbaserade applikationer, vilket tar UniGear Digital till nästa nivå. Applikationer som kräver FPS kan nu stödjas enkelt och kostnadseffektivt, samtidigt som signaltillgängligheten säkerställs. Slutresultatet är att det digitala ställverket kan drivas avbrottsfritt och att eldistributionen blir tillförlitlig och effektiv.


UniGear Digital-konceptet bygger på ABB:s välbeprövade UniGear-familj.
Tillsammans med ABB:s reläskydd Relion® 615 och 620 samt IEC 61850-kommunikation skapas en innovativ digital ställverkslösning.

Skydds- och kontrollreläerna 615 och 620 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® som erbjuder en mängd produkter för skydd, kontroll, mätning och övervakning i eldistributionssystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och på lång sikt, har alla Relion®-produkter konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Select region / language

Populära länkar