COM600F för elnätsautomation

Komplett användargränssnitt, automationsplattform och gateway (nätverksnod) utvecklad för IEC 61850-baserade automationslösningar

COM600F är en flexibel enhet för automation av stationer och datahantering. Tillsammans med relä och kontrollprodukter och annan kommunikationsutrustning kan man med COM600F skapa smarta lösningar för mellanspänningsanläggningar inom eldistribution och industri. COM600F kombinerar användargränssnitt med gateway och automationsfunktioner i en enda fysisk enhet och underlättar därmed driften av stationer och hanteringen av data.

COM600F erbjuder funktioner som ger tillgång till stationens enheter och processer via ett webbgränssnitt. Alla vanliga övervaknings- och kontrollfunktioner i stationen kan hanteras via webbgränssnittet. 

Varför ABB?

  • Säkerställer en effektiv drift av elnätet
  • Åtkomsthantering av användare för att säkerställa säkerheten i stationen
  • Kostnadseffektiv investering genom integrering av IEC61850 baserade enheter och/eller enheter baserade på andra vanligt förekommande kommunikationsstandarder
  • Enkelt att lägga till automationsfunktionalitet till befintlig kontrollanläggning

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar