Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

System för storskalig energilagring (Community Energy Storage, CES)

Lastbalansering mellan faser för 3-fasomvandlare, dynamisk effektstyrning (P), dynamisk styrning av reaktiv effekt (Q) och ödrift.

Huvudkomponenterna i det här systemet, som byggs in i separata höljen, är ABB:s ESI-S-omriktare och fem batterier. Omriktaren kommunicerar med nätet och styr systemdriften på övergripande nivå. Batterierna laddas och laddas ur baserat på autonoma kommandon från omriktaren.

Fördelar

 • Förbättrar belastningsfaktorn
 • Sänker elavgifterna och energikostnaderna
 • Gör det möjligt att delta på kapacitetsmarknader som en flexibel resurs
 • Gör det lättare att kontrollera hur mycket reaktiv effekt som flödar genom nätet
 • Möjliggör DC-snabbladdning utan att den efterfrågade laddningen ökar
 • Stöder privat och kommersiell förbrukning vid strömavbrott

Användningsområden

 • Reducering av förbrukningstoppar
 • Lastförskjutning
 • Spänningsreglering
 • Integration av förnybar energi
 • Reservkraft

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents