Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Lastdelningsenhet PML630

PML630 är en styrenhet för energihantering som genom sin kraftfulla lastdelningsfunktion förhindrar störningsrelaterade strömavbrott

PML630 är en kompakt lastdelningsenhet som ingår i ABB:s produktfamilj Relion®. PML630 är konstruerad för att förhindra störningsrelaterade strömavbrott. Produkten ger ökad flexibilitet och skalbarhet samt förbättrad systemintegration och kundanpassning och tillgodoser därmed en mängd olika krav och behov. PML630 är konstruerad för att utnyttja den fulla potentialen enligt standard IEC 61850 för kommunikation och samverkan mellan automationsenheter i stationer 

PML630 kan utan problem integreras med andra skydds- och kontrollreläer i Relion-serien, fjärr-I/O-enheten RIO600 och HMI-baserade COM600. Därigenom säkerställs den höga prestanda som förväntas av ett lastdelningssystem. Produkten är har laststyrningsfunktion enligt samma modell som ABB:s populära System 800xA.

PML630 har stöd för fyra typer av funktioner:

  • Snabb lastdelning vid nätstörningar
  • Långsam lastdelning vid antingen överbelastning av energikällor eller överskridande av effektbehovet vid kopplingspunkter i elnätet
  • Manuellt initierad lastdelning från operatör
  • Underfrekvenslastdelning som backup till snabb lastdelning 

I elnätskonfigurationer där de gränser som fastställts för en enskild PML630-enhet överskrids kan ytterligare PML630-enheter konfigureras som samverkande styrenhet och göras till ansvariga för lastdelningen i sina respektive områden.


Varför ABB?

  • Säkerhet och skydd för dina investeringar
  • Säkerställer en hög tillgänglighet i användarnas processer.
  • Enkel systemintegrering med hjälp av öppna och välbeprövade kommunikationstekniker
  • Sömlös integrering av skydd och styrning, stationsautomation och energihantering i mellanspänningsställverk

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden