Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Elnätsautomation

Att automatisera lokalnätet är en viktig komponent och förutsättning för att bygga smarta elnät

Elnätsföretag står inför ständigt höjda effektivitets- och kvalitetskrav. Ett sätt att möta dessa krav är att införa automation i hela elnätet. 

Resultatet av automation är högre tillgänglighet och minskade kostnader för avbrottsersättning och avbrottshantering men även ökad personsäkerhet. Elnätsautomation kan även hjälpa nätbolagen att hantera varierande och dubbelriktade energiflöden från vind och sol. 

Vårt erbjudande

ABB:s typtestade distributionslösningar bygger på smarta produkter för skydd och styrning, mätning, övervakning och kommunikation.

Vi erbjuder styrskåpslösningar för inom- och utomhusbruk, kompletta lösningar integrerade i ABB:s ställverk och nätstationer samt enskilda produkter som kan öka automationsgraden i elnätet.

Varför ABB?

  • Skalbara lösningar – från grundläggande övervakning till avancerade skyddsfunktioner
  • Den mest avancerade jordfelsdetekteringen och jordfelsskyddet på marknaden
  • Lösningar för både nya och befintliga installationer
  • Färdiga lösningar för integrering av information från nätstationer till SCADA- eller DMS-systemet 

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Aktuellt

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig