Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Elnätsautomation från ABB förbättrar pålitligheten i Elenias elnät

Elenia Oy, ett el- och värmebolag (DSO), såg tidigt fördelarna med elnätsautomatisering. ABB:s banbrytande lösningar spelar en viktig roll i investeringar på flera miljarder euro eftersom finländska DSO återuppbygger och förbättrar sina distributionsnät.

Elenia, det näst största el- och värmebolaget i Finland, var först med kablifiering och automatisering av distributionsnätet, flera år innan den nya elmarknadslagen trädde i kraft.

"Vi ville förbättra försörjningssäkerheten i vårt distributionsnät genom att vädersäkra och använda distributionsautomation och teknik för smarta elnät. Digitalisering, automation och mobila applikationer förbättrar effektiviteten och kvaliteten på vår verksamhet. Vi kan förbättra kundupplevelsen och våra kunder blir nöjda genom att vi erbjuder dem innovativa digitala tjänster som exempelvis automatiska meddelanden om strömavbrott och övervakning av elförbrukningen, säger Elenias chefsjurist Jorma Myllymäki.

Myllymäki anser att sofistikerad elnätsautomatisering behövs för operatörer av distributionssystem för att kunna svara på utmaningarna för distribuerad energiproduktion och för att utveckla en ny typ av elmarknad.
"I framtiden kommer DSO att kunna tillhandahålla en neutral, öppen och effektiv teknikplattform som andra marknadsaktörer kan använda när man skapar nya konsumenttjänster”, säger Myllymäki.

Pionjär inom digitalisering
Elenia har sedan flera år automatiserat sitt elnät med hjälp av den senaste ABB-tekniken. Förutom kablifiering används smarta kompakta sekundära ställverk, automatisk fellokalisering, isolering och återställning (FLIR) för att säkra elförsörjningen tillsammans med ett kommunikationssystem med stark IT-säkerhet som använder offentliga mobilnät och bygger på ABB:s Arctic produktfamilj.

"Vi har utnyttjat mobil kommunikation i tio år i våra automatiseringslösningar. Prestandan har validerats i flera stormar och den har alltid varit mycket tillförlitlig”, säger Myllymäki.

En följd av kablifieringen är att jordfel är svårare att upptäcka och lokalisera jämfört med luftledningar. Elenias kompakta sekundära ställverk har utrustats med ABB:s prisbelönta jordfelsdetektering. Den är baserad på multifrekvent admittansbaserade beräkningar och kan identifiera alla typer av fel på både luftledningar och jordkablar - något som tidigare metoder inte klarat.

Elenia har varit en av ABB:s långsiktiga partners för att utveckla den nya felindikeringstekniken.

Samhället tolererar inte strömavbrott
Vinterstormarna 2011 hette Hannu och Tapani och blev en väckarklocka för finländska politiker. Tillförlitligheten i strömförsörjningen behövde säkerställas, vilket ledde till den nya och mycket strikta elmarknadslagen 2013.

Lagen föreskriver att elavbrott inte får vara längre än sex timmar i stadsområden och 36 timmar på landsbygden. Operatörer av distributionssystem måste före år 2028 kunna garantera att längden på eventuella avbrott i deras distributionsnät kommer att ligga inom dessa gränser.

I ett glesbefolket land med elnät som byggdes för årtionden sedan är detta ett tufft krav. År 2012 var endast cirka 10 procent av Finlands mellanspänningsnät kablifierat och säkert från fallande träd och andra stormfaror. Man tror att kablifieringen kommer att stiga till 60-70 procent före 2028.

Utöver krav på tillförlitlighet bidrar olika incitament som är relaterade till regelverket till att styra förbättringar av elnätet. Energimyndigheten övervakar exempelvis kraftnätets kvalitet  som frekvensen och varaktigheten av avbrott. Detta uppmuntrar till att ersätta ledningar med underjordisk kabel och att automatisera elnätet för att säkerställa oavbruten strömförsörjning.

Lagen och regleringsmodellen har gett upphov till en investeringsboom i Finland, vars värde uppgår till 9 miljarder euro 2014-2028, enligt Energimyndigheten.

  • Kontakta oss

    Skicka in din webbförfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss