ABB:s innovativa reläskydd för detektering av alla typer av jordfel

ABB:s nya skyddsfunktion väcker stort intresse över hela världen

Denna prisbelönta jordfelsdetekteringsmetod är mycket tillförlitlig och har genomgått flera fälttester. Metoden är implementerad i nya reläskydd och ersätter därmed traditionella jordfelsdetekteringsmetoder när äldre teknik moderniseras och uppdateras.

Den nya skyddsfunktionen, baserad på multifrekvent admittansberäkning (MFA), är en bra lösning vid en ökad andel kabel i elnätet och då variationer i lastströmmar är en utmaning för konventionella metoder för jordfelsdetekterting. Traditionella strömbaserade metoder för detektering av jordfel klarar inte alltid att detektera de olika typer av fel som kan uppkomma i distributionsnät idag.

MFA-skyddsfunktionen upptäcker och lokaliserar på ett pålitligt sätt både högresistiva fel i luftledningsnät och intermittenta jordfel i kompenserade kabelnät. Det identifierar alla typer av jordfel exakt, vilket gör MFA till en unik, allt-i-ett skyddsfunktion.

"MFA är dessutom mycket lätt att använda, säger Ari Wahlroos, ABB:s ledande reläskyddsspecialist. "Ett multifunktionellt skydd som detta kräver vanligtvis en hel del inställningar med flera parametrar, men här behöver du bara ställa in några grundläggande parametrar."

Den nya skyddsfunktionen baseras på en genial patenterad algoritm som är resulterat av år av intensiv forskning och praktisk erfarenhet med analys av de mest krävande felen.

Tillförlitligheten i MFA har verifierats av tusentals störningsregistrtingar i flera elnät. De senaste testerna utfördes i en ny elkraftsanläggning tillhörande Seiverkot Oy. Anläggningen levererades av ABB och inkluderade ett skyddssystem som byggdes kring REF630 reläskydd från ABBs Relion®-familj. Seiverkot Oy levererar el till cirka 25 000 hushåll i Seinäjoki i västra Finland.

"Känsligheten och selektiviteten i MFA är utmärkt i alla möjliga jordfelsituationer", säger Reijo Kankaanpää, idifttagare på Seiverkot. "Traditionella metoder för jordfelsskydds innebar att inte alla typer av jordfel kunde detekteras, och hela stationen kunde felaktigt kopplas bort. Denna nya skyddsmetod med en enkel, logisk funktion kan skilja på felfria och felande ledningar. Det bidrar till att begränsa hur stora delar av nätet som kopplas bort vid ett fel och därmed antalet berörda abonnenter. Skyddsmetoden MFA ger en ökad tillförlitlighet i elförsörjningen. "

Läs mer om:


RIO600 - fjärransluten I/O-enhet avsedd för utökning av de digitala och analoga in- och utgångarna på skyddsreläerna i ABB:s Relion®-serie 
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar