Skydd för kondensator- och filterbatterier

Shuntkondensatorbatterier (som även kallas filterbatterier) används i många transmissions- och distributionsnät för att generera reaktiv effekt.

ABB:s kondensatorbatteriskydd används som skydd mot fel som uppstår på grund av oförutsebara externa eller interna förhållanden i shuntkondensatorbatterier. Interna fel är fel som uppstår i någon av kondensatorenhetens eller kondensatorbatteriets komponenter. Andra fel inuti batteriet kan vara överslag i racket (kortslutning i en enskild enhet eller en grupp enheter i samma fas) och rackfel fas-till-fas och fas-till-jord.

Externa förhållanden i elsystemet, t.ex. överlast, utsätter kondensatorbatterierna för hög belastning. Överspänning på grund av en kombinerad effekt av långvarig överspänning och ökade övertonsnivåer resulterar till exempel i överbelastning. Skyddssystemets syfte är att begränsa effekterna av överbelastning till en säker och godtagbar nivå och förhindra att shuntkondensatorbatteriet skadas vid onormala systemförhållanden genom att koppla från den om strömförsörjningen bryts.

Varför ABB?

  • Skyddsenhet för kondensatorbatterier anslutna i H-brygga, dubbel Y- eller enkel Y-koppling och matarkablar
  • Avancerade skydds- och kontrollfunktioner, kan även användas med övertonsfilterkretsar
  • IEC 61850-kompatibel kommunikation, inklusive redundant Ethernet, GOOSE och processbuss för spänningsnivåer (i Relion 615-serien)

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar