Service för mellanspänningsställverk

Öka tillgängligheten av ställverken i anläggningen med service och support.

Vi erbjuder support av en rad olika luftisolerade ställverk (AIS) och gasisolerade ställverk (GIS) som används i eldistributionsnät.

Ställverk från olika typer av anläggningar med varierande driftspänning och ålder kan utgöra en fara för person och egendom. ABB kan hjälpa dig att kartlägga riskerna.

Med en grundlig risk- och konsekvensanalys kan du vidta förebyggande åtgärder i rätt tid och du slipper därmed eventuella större åtgärder som ofta kräver arbete på obekväma arbetstider.

En risk- och konsekvensanalys omfattar riskidentifiering av ställverk och driftrum enligt ett 80-punkts-program. Det görs en uppskattning av anläggningen med efterföljande rapport som beskriver risknivån samt förslag till åtgärder.

Fördelar med risk- och konsekvensanalys:

  • Personsäkerheten ökas
  • Tillgängligheten säkras på en hög nivå
  • Genom att få tidig information om risker kan planering av uppgraderingar med nya innovativa lösningar göras i tid
  • Genom en behovsstyrd uppgradering kan investeringskostnaderna optimeras

Kontakta vår serviceorganisation via formuläret nedan för att diskutera bästa upplägg för dig.

Vill du ha produktinformation eller service?

Uppgradering av äldre ställverk

Loading documents

Mer information

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar