Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Retrofit av mellanspänningsbrytare

Modernisera ditt ställverk med den senaste retrofittekniken för brytare. Med minimerad modifiering, minimerad förlorad produktionstid och sänkta investeringskostnader som följd.

Erbjudandet gäller förvärvade äldre varumärken såsom ASEA, BBC, Calor Emag, SACE, Stromberg, Gardy, EJF, ITE, ZWAR, LK NES, Reyrolle, Westinghouse och de flesta andra tillverkare.

Följande grundläggande detaljer är nödvändiga för att tillhandahålla standardlösningar för retrofit:

  • Tekniska data och serienummer från typskylten
  • Bilder från alla fyra sidor
  • Bilder av cellens inre
  • Befintligt kopplingsschema för panelen
  • Generatordata för relevanta matarledningar

Kontakta din servicekontakt inom ABB med uppgifterna på den här sidan för att beställa en retrofitlösning för din mellanspänningsbrytare.

Vårt erbjudande

Vill du ha produktinformation eller service?

Tillgängliga retrofitlösningar för brytare

Mer information

Relaterade erbjudanden