Centrala kontrollrum

Centralisera din datainsamling och planera operationsstyrning

Med ett centralt kontrollrum kan du övervaka och kontrollera all utrustning i ett dagbrott. Detta innefattar registrering och analys av upp till flera tusen processvariabler, ofta från platser flera kilometer bort.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vår lösning

Filosofi


Kontrollrum kan övervaka, styra och kontrollera befintlig utrustning och reservanläggningar i ett dagbrott. Data, muntlig information, radiosignaler, videobilder, och satellitmeddelanden kommer att sändas och samlas centralt. Denna information kan även matas in i kundens operativa nätverk, eller ges till andra användare. Operatörer har hela tiden en fullständig överblick över gruvan, och de kan avgöra vem som kan ta emot informationen.

Funktion


Ett multifunktionellt och öppet system är en väsentlig faktor i utformningen av ett kontrollrum. Ethernet och TCP/IP gör alla installerade enheter kompatibla utan att avståndet mellan dem påverkar. Systemet håller processtyrningen och administration separat, vilket garanterar stabil och säker funktionalitet. Siffror kan visas på antingen en fullskärm, ett förminskat fönster, eller de kan överföras till en stor bildskärm.

Beräkningar och kommersiell verksamhet


Kunden bestämmer själv vem som kan komma åt data, vem som har aktiv nyttjanderätt och vem som tilldelas skrivskyddade rättigheter. Data kan sparas som HTML-filer som senare kan återkallas via en webbläsare.
Att installera en central kontrollstation kan minska kostnaderna genom att:
  1. Optimera arbetskraft - styrcentralen kräver endast två personer, vilket frigör arbetskraft till andra områden
  2. Minska underhåll - problem påvisas tidigt innan de kan orsaka allvarliga skador
  3. Minska administrativt stöd - affärshandingar utfärdas automatiskt

Downloads och multimedia

Select region / language

Populära länkar