SmartVentilation

Frisk luft när och där du behöver det

Med ABB:s SmartVentilation lösning får du ett kontrollerat ventilationssystem som ger frisk luft var och när det behövs. Samtidigt minimeras energiförbrukningen genom behovstyrd funktionalitet, vilket ger 30 - 50% besparing jämfört med normalt installerad kraftsystem. SmartVentilation systemet förbättrar också säkerheten genom inbyggda funktioner i händelse av brand, såsom att förhindra spridning av rök och möjliggör snabbare utblåsning av farliga brandgaser.

För att säkerställa en ventilationslösning som passar olika krav på funktion och organisation kan systemet konfigureras i tre nivåer:

  1. SmartBasic - Centraliserad övervakning och kontroll av ventilationsutrustningen via ABB System 800xA Operator workplace.
  2. SmartMid - Fullskalig behovstyrd ventilation med automatisk styrning av ventilationsutrustningen enligt den faktiska efterfrågan. Ventilationen beräknas dynamiskt från produktionsscheman, händelser och utrustningens status och position.
  3. SmartPerfect - Gruvventilationsoptimering med hjälp av ABB:s SmartAir ™ Optimizer modul. ABB SmartAir använder sensorkopplingar och avancerad multivariabel styrteknik för att utföra kontroll och optimering av luftflöden och luftkvaliteten i hela gruvan samtidigt som energiförbrukningen minimeras i realtid.

 

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language

Populära länkar