ABB Ability™ Operations Management System för gruvdrift

Integrering av gruvdrift kopplar samman personal och utrustning i realtid för att utföra förutsägbar produktionsplanering, automatiserad körning och reagera på störningar på några sekunder.

Vill du prestera bättre än manuellt?

Anmäl dig till en workshop

Visualisera aktuell status, planera om på några sekunder

Aktivera sann IT / OT-integration med ISA 95

Optimera tilldelning av arbetsordern i realtid och just-in-time uppgiftshantering

Förena högnivåplanering med lågnivåkontroll

Analysera "ifall" -scenarier

Samordningen mellan det veckovisa produktionsschemat och produktionskörningen är en av de största utmaningarna i moderna gruvor, vilket kan påverka driftseffektiviteten och höja kostnaderna.

ABB Ability™ Operations Management System integrerar kortintervallkontroll och schemaläggning av slutna slingor i samma digitala plattform.

Kombinationen av planering på hög nivå med lågnivåkontroll gör det möjligt för gruvoperatörer att övervaka och granska gruvaktiviteter baserat på mål, mått och KPI. Avvikelser markeras så att operatörer kan vidta åtgärder antingen direkt eller i slutet av skiftet.

Dessutom tillåter systemet gruvplanerare att uppnå nya nivåer av produktionsplaneringseffektivitet från förberedelser till krossar, vilket optimerar resursanvändningen i realtid och följer produktionsplanen mer effektivt. "Ifall" -scenarianalys och omplanering hjälper till att fatta bättre beslut och maximera ekonomisk avkastning för nuvarande material och produktionsmål.

Avancerad korttidsplanering och ökad automatisering gör att gruvan kan fungera som malmfabrik. Detta framsteg inom gruvdrift har förbättrat lyhördheten för oplanerade händelser och minskat produktionsvariationen genom alla nivåer i gruvan.


Integrerad Mine Operations-programvara blir ABB Ability ™ Operations Management System - en del av  ABB Ability digital solutions portfolio

5-10% beräknad produktivitetsökning

  • Visualisera aktuell status, planera om på några sekunders
  • Aktivera sann IT / OT-integration med ISA 95
  • Optimera tilldelning av arbetsordern i realtid och just-in-time uppgiftshantering
  • Förena högnivåplanering med lågnivåkontroll
  • Analysera "ifall" -scenarier

Läs mer

Loading documents

Vår helhetsyn på digital transformation av gruvor - ABB Ability™ MineOptimize


Optimerad CAPEX, maximal produktivitet, hållbarhet och säkerhet är bara ett fåtal av de värden som digitala produkter, tjänster och lösningar skapar för gruvindustrin. ABB förenar och förenklar tillgången till alla dess tekniska funktioner, systemlösningar, digitala applikationer och samarbetstjänster för gruv- och mineralbearbetning.

Select region / language

Populära länkar