Global site

АББ Группын вебсайт нь Cookies ашигладаг. Та энэхүү вебсайт дээр зочилсоноор АББ Группын cookies ашиглаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Цахилгаан хөдөлгүүр, Удирдлага болон Автоматжуулалт бүтээгдэхүүн хэлтэс

Цахилгаан хөдөлгүүр, Удирдлага болон Автоматжуулалтын хэлтсийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь үйлдвэрлэлийн бүтээмж, эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой шийдлүүд байдаг.

Уг хэлтсийн цахилгаан үүсгүүр, цахилгаан хөдөлгүүр, давтамж хувиргагч, эрчим хүчний электроникс болон роботуудыг эрчим хүч болон удирдлагын автоматжуулалтанд өргөнөөр ашиглагддаг. Салхины цахилгаан үүсгүүрийн зах зээлд эзлэх манлайлах байр суурь болон нарны эрчим хүчний салбар дахь өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээ нь аж үйлдвэрт чиглэсэн нэгдмэл технологийг бий болгох хөшүүрэг болж байна. 

Цахилгаан хөдөлгүүр, Удирдлага болон Автоматжуулалт бүтээгдэхүүн портал

Холбоос