Global site

АББ Группын вебсайт нь Cookies ашигладаг. Та энэхүү вебсайт дээр зочилсоноор АББ Группын cookies ашиглаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Эрчим Хүчний Систем

Эрчим хүчний эх үүсвэрээс дамжуулах, түгээх сүлжээ хүртэлх эрчим хүчний салбарын хамгийн гол баримтлах зүйл нь найдвартай ажиллагааг хангах, үр ашигийг дээшлүүлэх шаардлага байдаг. АББ Групп нь харилцагчдынхаа эрчим хүчний хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, сүлжээний найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх, үр ашгийг сайжруулах болон байгальд үзүүлэх сөрөг нөлөөг багасгахын тулд олон төрлийн бүтээгдэхүүн, цогц шийдэл болон үйлчилгээг санал болгодог. АББ Групп нь инновацын технологиудыг 125 жилийн хугацаанд бий болгосоор ирсэн бөгөөд эрчим хүчний сүлжээний ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлсоор байна.

Эрчим хүчний систем, шийдлүүд

Холбоос