Global site

АББ Группын вебсайт нь Cookies ашигладаг. Та энэхүү вебсайт дээр зочилсоноор АББ Группын cookies ашиглаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Үйлдвэрийн автоматжуулалтын хэлтэс

АББ Группын энэхүү хэлтсийн гол үйл ажиллагаа нь хэрэглэгчдэд автоматжуулалтын бүтээгдэхүүн болон шийдлүүдийг аж үйлдвэрлэлийн үйл явцыг оновчтой болгох болон сайжруулахад чиглэдэг. Тус хэлтэс нь газрын тос, байгалийн хий,  цахилгаан эрчим хүч, хими, эм, цаас, метал, эрдэс бодис, далайн болон хийн хоолой гэх мэт салбаруудад үйл ажиллагаа явуулдаг. Хэрэглэгчдэд өгөх гол ашиг тус нь үйл ажиллагааны бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, эрчим хүчний хэмнэлтийг багасгахад оршино.

Үйлдвэрийн автоматжуулалтын бүтээгдэхүүн шийдэл

Үйлдвэрийн автоматжуулалтын аж үйлдвэрийн салбарын шийдэл

Үйлдвэрийн автоматжуулалтын үйлчилгээ

Холбоос