Vysokonapěťové motory v pevném závěru

Typ ochrany zařízení Gb pro zóny 1 a 2.

Společnost ABB nabízí kompletní řadu energeticky účinných motorů s prověřenou výkonností pro použití v průmyslu zpracování ropy a plynu. Produkty jsou konstruované na základě průmyslových podnětů a patentovaných technologií, které zajišťují delší dobu bezporuchového provozu při nižších nárocích na údržbu. Díky našim podrobným znalostem o vašich aplikacích a jejich potřebách poskytujeme spolehlivý zdroj pro většinu nejdůvěryhodnějších značek v průmyslu zpracování ropy a plynu.

Vysokonapěťové motory v pevném závěru jsou konstruovány tak, aby odolaly jakémukoliv poškození vyvolanému vnitřní explozí a byly schopny zabránit rozšíření plamene mimo motor.

Motory ABB v pevném závěru vyhovují všem národním i mezinárodním směrnicím a požadavkům – včetně IEC, evropských (EN), ATEX a NEMA. Všechny splňují požadavky nejnáročnějších zpracovatelských aplikací, na pevnině nebo na moři/pobřeží, s ropným nebo plynovým potrubím, pro rafinerie nebo petrochemické závody, plovoucí výrobní skladovací a vykládací ropné plošiny nebo zařízení na zkapalňování zemního plynu (LNG). Motory mohou být provozovány ve značně nepříznivých podmínkách, například ve výbušných prostředích, při extrémních teplotách, v korozivním, prašném nebo vlhkém prostředí.

Loading documents
Select region / language

Populární odkazy