Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Modulární kroužkové motory

Kroužkové motory se používají v aplikacích, které při spouštění vyžadují vysoký krouticí moment nebo nízký proud. Motory tohoto typu zaručují nejvyšší možnou dostupnost a doporučují se zejména pro aplikace se zatížením o vysoké setrvačnosti, například pro pohony mlýnů, nebo při použití ve slabé napájecí síti.

Kroužkové motory mají modulární konstrukci a disponují širokou nabídkou příslušenství. V závislosti na konkrétní aplikaci nabídka obsahuje mnoho různých typů chlazení a krytí.

Loading documents
Loading documents