Silniki średniego napięcia konstrukcji ognioszczelnej

Poziom zabezpieczenia urządzenia Gb dla strefy 1 oraz 2

ABB oferuje kompletny zakres sprawdzonych, niezawodnych, wysokosprawnych silników dla przemysłu chemicznego petrochemicznego i gazowego. Silniki opracowane zostały z uwzględnieniem wymagań branżowych w opatentowanej technologii zapewniającej wysoką dostępność i ograniczenie wymogów w zakresie prac serwisowych. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu wymagań stawianych aplikacjom przez tą gałąź przemysłu, jesteśmy pewnym partnerem dla najbardziej uznanych firm w branży.

Silniki średniego napięcia konstrukcji ognioszczelnej zaprojektowane zostały w sposób zapewniający utrzymanie ciśnienia wewnętrznej eksplozji wewnątrz kadłuba jak również zapobiegnięcie wydostaniu się płomienia na zewnątrz.
 

Silniki konstrukcji ognioszczelnej ABB spełniają wymagania głównych norm międzynarodowych i krajowych w tym norm IEC, norm europejskich (EN), ATEX  oraz standardów NEMA. Są w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez wszelkie wymagające aplikacje na lądzie i morzu w zakładach takich jak tłocznie i rurociągi gazu i ropy, rafinerie, zakłady chemiczne, petrochemiczne, platformy wiertnicze, składy surowców, instalacje skroplonego gazu ziemnego (LNG). Silniki ABB mogą pracować w najcięższych warunkach środowiskowych stref zagrożenia wybuchem, w ekstremalnych temperaturach otoczenia, w atmosferach o wysokiej korozyjności oraz wysokiej wilgotności.

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje