Technické údaje: Generátory pre parné a plynové turbíny

ABB generátory pre parné a plynové turbíny možno nájsť v plynárňach, výhrevniach a paroplynových elektrárňach.

Vyberáme niektoré z aplikácií, kde boli doteraz použité generátory od ABB:

  • Biomasa
  • Distribúcia elektrickej elektriny
  • Geotermálna energia
  • Koncentrácia slnečnej energie
  • Námorný priemysel
  • Ropný a plynárenský priemysel; na mori
  • Ropný a plynárenský priemysel; na pevnine
  • Cukrovarský priemysel
  • Synchrónne kondenzátory
  • Odpad použitý pri výrobe elektriny
Výkon
Do 85 MVA pri 50 Hz
Osová výška
710 až 1400 mm
Napätie
3 - 15 kV
Frekvencia
50 alebo 60 Hz
Rýchlosť
Do 1800 rpm
Krytie
IP20, IP23, (WP I), IPW 24, (WP II), IP54, IP55, IP56
Chladenie
Otvorené chladenie vzduchom (OAC): IC01 (WP II), IC06 (WP I) (WP II)
Úplne uzatvorené chladenie voda-vzduch (TEWAC): IC86W, IC81W
Úplne uzatvorené chladenie vzduch-vzduch (TEAAC): IC616, IC661, IC611, IC666
Prostredie
- 50 °C až 60 °C
Veľkosť generátora
0.9 - 6.0 MVA: AMG 500 - 630,  4 pólový
6.0 - 85  MVA: AMS 710 - 1400, 4-6 pólový
Štandardy
NEMA MG-1, IEEE 115, ANSI C50.12, BS 4999,
IEC 60034, API-546, Australian AS 1359, VDE, GOST R
Nebezpečné prostredie
Zóna 1: Hermetizácia (Ex px)
Zóna 2: Beziskrové (Ex nA), Hermetizácia (Ex pz)
Zvýšená bezpečnosť, iskrovo bezpečné, pretlakové
Riadiaci panel
AVR: ABB UNITROL 1010 alebo 1020 ako štandard; ďalšie (napr. Basler) na vyžiadanie
Krytie: štandard REG 670, ďalšie na vyžiadanie, Differential Protection Relay, Multilin 489

Synchronizácia: manuálna a automatická. Bežne s 1 až 3 výkonovými vypínačmi, Syncrotact 5

Súvisiace odkazy

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy