Generátory pre parné a plynové turbíny vo vzťahu k životnému prostrediu

ISO14001
ABB chce docieliť čo najekologickejšie a energeticky najúspornejšie spracovateľské postupy. ABB uplatňuje environmentálne manažérske systémy, ako napríklad ISO14001, vo všetkých prevádzkach. Nasledujúc tieto štandardy dokázala ABB zvýšiť svoju celkovú energetickú účinnosť, znížiť škodlivé emisie a neustále zlepšovať svoje procesy výroby a spracovania.

EPDs
ABB vyhľadáva možnosti ako minimalizovať dopad technológií a produktov na životné prostredie. ABB vypracovala vyhlásenia "Environmental Product Declarations" (EPDs), aby sme našim zákazníkom pomohli pochopiť dopad našich výrobkov na životné prostredie. Vyhlásenia obsahujú informácie od spracovania základných surovín po recykláciu materiálov, keď sa výrobky stiahnu z prevádzky.

Vysoká účinnosť

ABB sa snaží pohámať svojim zákazníkom minimalizovať environmentálne dopady. S veľmi nízkymi energetickými stratami vysokoúčinných generátorov od ABB docielia naši zákazníci vyššiu energetickú účinnosť.

 

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy