Vysokonapäťové motory s pevným uzáverom

Výkonnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť

VN motory s pevným uzáverom od ABB ponúkajú skvelú výkonnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť pre aplikácie v potenciálne nebezpečnom či výbušnom prostredí.

Vysokonapäťové motory s pevným uzáverom sú konštruované tak, aby odolali akémukoľvek poškodeniu vyvolanému vnútornou explóziou a boli schopné zabrániť rozšíreniu plameňa mimo motor. Majú certifikáciu na skupiny výbušnosti plynov IIB a IIC.

Motory ABB s pevným uzáverom vyhovujú všetkým národným aj medzinárodným smerniciam a požiadavkám – vrátane IEC, európskych (EN), ATEX a NEMA a spĺňajú požiadavky najnáročnejších spracovateľských aplikácií pre spracovanie ropy alebo zemného plynu,

Vďaka našim 125-ročným skúsenostiam dokážeme prevádzku motorov zabezpečiť aj vo výrazne nepriaznivých podmienkach, napríklad vo výbušnom prostredí, pri extrémnych teplotách, v korozívnom, prašnom alebo vlhkom prostredí.

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy