VVN synchrónne motory

Motorformer® je jedinou možnosťou VVN motora o výkone meranom v megawattoch. ABB vyvinula túto technológiu, ktorá získala niekoľko ocenení, koncom 90. rokov. Odvtedy sa úspešne využíva v mnohých priemyselných aplikáciách či v aplikáciách súvisiacich s ťažbou ropy a zemného plynu na mori. Na základe viac ako 100 rokov skúseností ABB so synchrónnymi AC motormi a generátormi vytvorila ABB dizajn Motorformer® so vstupným napätím do 70 kV a výkonom 50 MW.

Práve vďaka týmto parametrom je Motorformer® ideálnym riešením predovšetkým pre aplikácie na námorných plošinách a plavidlách.
Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy