Krúžkové modulárne motory

Krúžkové motory sa používajú v aplikáciách, ktoré pri spustení vyžadujú vysoký krútiaci moment alebo nízky prúd. Tieto motory sú odporúčané predovšetkým pre aplikácie vysokej záťaže pri dlhej zotrvačnosti, ako napríklad pohon mlynu alebo v situáciách, kde napájanie siete nemusí byť postačujúce.

Krúžkové motory sú skonštruované na základe osvedčeného štandardizovaného dizajnu z vysokokvalitných materiálov a s modernou ventilačnou technológiou. V kombinácii s vákuovo impregnovanými vinutiami je zabezpečená maximálna výkonnosť a spoľahlivosť.

NMK krúžkové motory sú dostupné s osovou výškou 400, 450, 500, 560 a 630 a s výkonom do 8 000 kilowattov (kW).

Loading documents
Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy