Samarbete nyckel till framgång

Nu är gruvan i Kaunisvaara igång igen. Med skräddarsydd service, tätt samarbete och lokalt engagemang är ABB en viktig partner för Gisab, som driver gruvans anrikningsverk.


Det sjuder återigen av liv i järnmalmsgruvan i Kaunisvaara utanför Pajala. För Gällivareföretaget Gisab, som ansvarar för drift, produktion och underhåll av gruvans anrikningsverk, går verksamheten som tåget. En av nycklarna är det serviceavtal man skrivit med ABB, ett avtal som är mer än ord på papper. Det är ett partnerskap för framgång.

– Vi kan inte sitta på varsin sida om bordet, där en vill köpa så billigt som möjligt och den andra fakturera så mycket som möjligt. Enda sättet att optimera tid och resurser är genom samarbete. Där har vi stark samsyn med ABB, säger Daniel Uusitalo, Gisabs vice vd och platschef i Kaunisvaara.

Gruvan väcktes till liv
Berättelsen om Kaunisvaaragruvans uppgång och fall, och så småningom nystart, är som hämtad ur en film. Den innehåller en enorm konkurs och en chockad bygd, men också människor med urstark vilja att väcka en avsomnad gruva till liv. För ett år sedan startade Kaunis Iron återigen brytning i järnmalmsgruvan, och idag drivs verksamheten i ett gemensamt partnerskap med Gisab som en av entreprenörerna.

Inför nystarten kontaktade Gisab ABB med sin ovanliga utmaning: att dra igång en gruva som legat i träda i fyra år. ABB kom tillbaka med ett upplägg för start, idrifttagning och intrimning av anrikningsverket.

– Vi hade inte kommit igång utan en så stark partner som ABB. De tog oss i handen och guidade oss igenom nödvändig underhåll. Det har varit mycket hjärta och själ inblandat i arbetet, och ABB:s personal har gjort långt utöver vad man kan förvänta, säger Daniel Uusitalo.

Skräddarsytt flerteknikavtal
Sommaren 2018 rullade gruvan igång igen, och i år kommer två miljoner ton järnmalmskoncentrat att produceras här. Anrikningsverket visade med en gång häpnadsväckande hög tillgänglighet, och tillsammans med ABB blickar nu Gisab framåt med ett nytt, skräddarsytt flerteknikavtal. Avtalet är anpassat efter Gisabs behov och levererar ett kostnadseffektivt underhåll som säkerställer drift och optimerad kostnad av utrustningen i verket.

– ABB är en del av vår underhållsprocess. Vi gör hela tiden en samutveckling för att höja tillgängligheten och optimera processen tillsammans, säger Daniel Uusitalo.

Serviceavtalet med ABB omfattar en rad tjänster från flera av ABB:s teknikområden, som styr- och drivsystem, kraftsystem samt motor- och generatorservice.

– Vi delar ansvaret och drivet att hålla igång verksamheten. Blir det problem har vi beredskap. Ibland räcker det med remote support, ibland assisterar vi på site. Vi är aldrig längre än en bilresa bort, säger Peter Johansson, som är ABB:s avtalsledare i Kaunisvaara.

– Något som är bra med ABB är att vi är lokala, men i en global organisation. Om det krävs specialistkunskaper så är vi Gisabs röst in i ABB, säger Erik Bohman, teknik- och verkstadschef på ABB Service.

Undvek kostsamt haveri
Vibrationsmätningar är en av de tjänster som ingår i serviceavtalet, något som räddat Gisab från ett väldigt kostsamt produktionsstopp. Förra hösten upptäcktes onormala värden i den gigantiska primärkvarnen, som varje timme processar 800 ton malm. Det visade sig att ett lager var skadat, och med hjälp av vibrationsmätningarna predikterade ABB:s ingenjörer att lagret behövde bytas om sex månader: ett antagande som visade sig korrekt så när som på 24 timmar.

– Det är en fantastisk prediktion! Enbart onlinemätningar räcker inte, det krävs duktiga ingenjörer för att tolka dem också, säger Daniel Uusitalo.

– En annan gruva hade kanske stoppat och bytt lagret när de såg felet, men vi vill få ut den livslängd vi har i utrustningen, och med ABB:s hjälp lyckades vi verkligen optimera produktionen.

Gemensamma utvecklingsprojekt
I Gisabs avtal med ABB ingår förutom service även reservdelhållning, och samarbetet inkluderar också gemensamma utvecklingsprojekt. Ett av dem var att byta styrsystem till ABB Ability 800xA även för de pressluftfilter som torkar järnmalmskoncentratet. ABB fanns med redan från första början i projektet, och man arbetade gemensamt med kravställning, implementering och testning av systemet. Nu kan Gisabs processtekniker styra filtren direkt från kontrollrummet, med helt nya möjligheter att optimera driften.

– I somras satte vi produktionsrekord med 7053 ton järnmalmskoncentrat under ett dygn. Det ska egentligen inte kunna gå så bra, men ABB:s projekt och våra grymma processtekniker gjorde det möjligt, säger Daniel Uusitalo.

Starkt partnerskap
Hög tillgänglighet, fortsatt optimering och tryggheten i ett mycket tätt samarbete med ABB gör att Daniel Uusitalo kan sova gott om nätterna. Tack vare serviceavtalet med ABB säkerställer Gisab hög produktivitet i anrikningsverket, de får en effektiv underhållsplanering, kan undvika oplanerade driftstopp och maximera livslängden på sin utrustning.

– Tack vare vårt starka partnerskap med ABB så är vi nu nära att nå 97 procents tillgänglighet på anrikningsverket. Det är världsklass!

Dela sidan

Fakta


Gisab driver anrikningsverket i Kaunisvaara

Kaunisvaaragruvan är en järnmalmsgruva i Pajala kommun, tio mil norr om polcirkeln och en mil från finska gränsen. Två miljoner ton höghaltigt järnmalmskoncentrat bryts här årligen, och allt går på export från Narviks hamn. Gruvan ägs av Kanuis Iron och driften sköts av flera olika entreprenörer, där Gisab ansvarar för drift, produktion och underhåll i anrikningsverket. Gisab startade i Gällivare 1992 och är en del av Axel Johnson International.

Flerteknikavtal från ABB
ABB erbjuder stöd och hjälp till kunder i form av skräddarsydda, kostnadseffektiva flertekniksavtal. Avtalet är en trygghet för kunden och ett sätt för ABB att leverera högsta möjliga värde i form av minskad livscykelkostnad och maximal utväxling på kundens investering. Gisabs avtal med ABB omfattar en rad tjänster från flera av ABB:s teknikområden, som styr- och drivsystem, kraftsystem samt motor- och generatorservice.

När Kaunis Iron nystartade gruvan 2018 fick Gisab uppdraget att driva anrikningsverket.

Den gigantiska primärkvarnen är hjärtat i anrikningsverket.

Driften av pressluftfiltren har optimerats med bytet av styrsystem till ABB Ability 800xA.

Läs mer

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar