Generatorer för ång- och gasturbinmiljö

ISO14001
ABB strävar efter att säkerställa att företagets tillverkningsprocesser är miljövänliga och energieffektiva. ABB använder sig miljöledningssystem som ISO14001 i alla sina verksamheter. Genom att följa dessa standarder har ABB kunnat öka sin totala energieffektivitet, minska de skadliga utsläppen och kontinuerligt förbättra sina tillverkningsprocesser.

EPD:er
ABB har målsättningen att minimera miljöpåverkan från sina tekniker och produkter. För att hjälpa våra kunder att förstå hur våra produkter påverkar miljön har ABB tagit fram miljövarudeklarationer (EPD:er). Informationen i miljövarudeklarationerna baseras på livscykelbedömningar (LCA) för produktens hela livscykel, inklusive från produktionen av råmaterial till återvinningen av material när produkterna har tjänat ut.

Hög effektivitet
ABB strävar efter att hjälpa kunderna att minimera sin miljöpåverkan. Genom de lägre förlusterna från ABB:s högeffektiva generatorer kan våra kunder vara mer energieffektiva.

Loading documents
Select region / language

Populära länkar