Högspända generatorer för diesel- och gasmotorer

Konstruktionsstandarder
Den elektriska konstruktionen är baserade på de tillämpliga IEC- eller NEMA-standarderna och på den mekaniska konstruktionen i tillämpliga ISO-standarder. I marina eller offshore-applikationer följs även det extra konstruktionskriteriet från det tillämpliga klassningssällskapet. Exempel på klassningssällskap är ABS, BV, CCS, CR, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA och RS.

Effektivitet
Våra generatorer är konstruerade för att tillhandahålla hög effektivitet, med en minimering av förluster genom effektiv användning av material, avancerad isolation och optimering av konstruktionen hos rotorer, statorer och fläktar. Detta innebär fördelar för användare som kraftverksoperatörer eftersom en hög effektivitet hjälper gör att man kan spara pengar, samtidigt som det kapar driftskostnaderna och innebär mer el för samma investering.

ABB:s borstlösa synkrongeneratorer används vanligtvis i decentraliserade kraftverk och marina applikationer, där drivkraften är ett medium eller en högvarvig fyrtaktskolvmotor.

Effekt
1 - 60 MVA vid 50/60 Hz
Spänning
1 - 15 kV
Ramstorlek
0500 to 2500
Antal poler
4 - 30
Kapsling
IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
Kylning
IC01, IC611, IC81W
Standarder
IEC och NEMA
Konstruktion
Generatorer med borstlös magnetisering finns tillgängliga i utförandena öppen ventilerad, hermetiskt sluten, eller vattenkyld eller kanalventilerad för horisontell montering.
Kapslingsmaterial
svetsat stål
Marin klassificering    
alla internationella sällskap,
t.ex. ABS, BV, CCS, CR, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA, och RS

Loading documents
Select region / language

Populära länkar