Generatorer för marina förnybara energikällor

ABB erbjuder ett omfattande sortiment av induktiva och permanentmagnet synkrongeneratorer för den framväxande marina industrin för förnybar energi.

Många nya havsenergitillämpningar omfattas av samma miljövillkor och -krav som den konventionella marina och offshore-sektorn, där vi har mycket stor erfarenhet av att tillhandahålla generatorer och motorer för krävande installationer. I många är vår erfarenhet och kunskap, liksom våra beprövade och tillförlitliga produkter och lösningar, lätt överförbar till marina energitillämpningar.

Elektriskt är våra generatorer konstruerade för höga effektivitetsnivåer även vid dellaster. Exempel på mekaniska egenskaper är kylning (tillval) och termineringsarrangemang, vilket möjliggör konstruktioner med mycket kompakta mått. I likhet med övriga marina och offshore-tillämpningar uppfyller våra produkter även tillkommande konstruktionskriterier från tillämpliga klassningssällskap.

ABB levererar även generatorkonstruktioner som är optimerade för koncept där hela effektområdet är omvandlarstyrt, vilket ofta är nödvändigt för att säkerställa efterlevnad av lokala nätanslutningskrav. Denna beprövade lösning används i många vindturbintillämpningar i dag.

Fördelar

  • Minskat behov av regelbundet underhåll tack vare konstruktioner med lägre varvtal
  • Högsta effektivitet även vid dellaster för optimering av kraftproduktionen
  • Kompakt mått för effekter på flera megawatt, med minskade monteringsutrymmeskrav som följd
  • Konstruktioner med låg magnetmassa gör generatorerna mer kostnadseffektiva

Relaterade länkar

Loading documents
Select region / language

Populära länkar