Högspända explosionsäkra motorer

För zon 1 och 2

ABB kan erbjuda ett komplett sortiment av prestandabeprövade energieffektiva motorer för olje- och gasindustrierna. Produkterna utvecklas med industridrivna konstruktioner och patenterad teknik som säkerställer ökad drifttid med mindre underhåll. Med vår fördjupade förståelse för dina applikationsbehov tillhandahåller vi en pålitlig källa för de mest betrodda varumärken i olje- och gasindustrierna.

Explosionssäkra högspänningsmotorer är konstruerade för att klara eventuella skador till följd av trycket vid en intern explosion utan att motorn tar skada och kan även förhindra brandspridning utanför motorn.

ABB:s explosionssäkra motorer och generatorer uppfyller alla nationella och internationella standarder och krav – inklusive IEC, europeiska (EN), ATEX och NEMA. Samtliga uppfyller krävande processapplikationer, onshore eller offshore, olje- och gasledningar, raffinaderier och petrokemiska anläggningar, oljeplattformar för produktion, lagring och avlastning, LNG-anläggningar (flytande naturgas). Motorerna kan användas i tuffa miljöer såsom explosiva atmosfärer, extrema temperaturer, korrosivt damm och fukt.

Loading documents
Select region / language

Populära länkar