Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

MACHsense-Portable

Regelbundna statuskontroller av motorer, växellådor och utrustning med hjälp av MACHsense-P

MACHsense-Portable är ett portabelt system för tillståndskontroll av elmotorer som övervakar, identifierar och diagnostiserar elektromagnetiska och mekaniska problem i kortslutna asynkronmotorer. Det är ett tillförlitligt system för att tidigt upptäcka begynnande defekter vilket bidrar till att upprätthålla maximala prestanda under utrustningens hela livscykel.

Fördelar

  • Integrerad analys och rapportering som gör att sammanfattande rapport levereras på plats
  • Ström, spänning och vibration i ett gemensamt analys- och rapporteringssystem
  • Snabbt producerad rapport som används som underlag för underhållsinsatser
  • Tidiga varningar ger gott om tid för att planera underhåll och minskar oplanerade stillestånd
  • Analysen bygger på erfarenhet av ABB:s stora installerade bas vilket ger hög tillförlitlighet

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents