Energieffektiva lösningar och återvinning av motorer

Elmotorer finns överallt i vårt samhälle och driften av dessa står för hela 40 % av Sveriges elförbrukning

Vanligt är att installerade motorer är cirka 30-50 år gamla, och att de inte längre är energieffektiva enligt dagens standard. Fram till idag saknas effektiv teknik att hur effektivt de används. Samtidigt ökar behovet av el, i Sverige och globalt. I Sverige beräknas att vi måste öka vår energiproduktion av grön elektrisk energi fram till 2045, med 100% för att klara en hållbar omställning av vårt samhälle. 

Med ny teknologi och utbytesprogram förses världen med effektiva och energisnåla elmotorer, där de gamla elmotorerna omvandlas till ny produktionsråvara med hjälp av ny materialeffektiv återvinningsteknik.

 

Läs mer

Se film

Relaterade länkar

Lagerinventering
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language