Upcycling av elektriska motorer

Bakgrund och erbjudande

Återvinning är ett sätt att minska miljöpåverkan på många sätt. Elektriska motorer med låg verkningsgrad/felaktig dimensionering har negativ miljöpåverkan genom primära och sekundära förluster. 

Recycling säkerställer att uttjänta motorer inte får “ett andra liv” i andra regioner med förstärkt negativ miljöpåverkan (export av uttjänt utrustning).

Det tryggar även för att skrot inte skickas till länder där varken infrastruktur eller kunskap finns för att återvinna på ett hållbart sätt.

Genom återvinning och bra separation av metallfraktioner sänks miljöpåverkan drastiskt genom mindre energianvändning och CO2 emission.

Metaller får ett andra liv i nya produkter – essensen av cirkulär ekonomi.
 

Ett utbyte av motorer kan ABB ge ett unikt erbjudande som ger maximal miljönytta

Ett utbyte baseras på:
- En digital energianalys för energiuppgraderingar, inventering och utvärdering av den installerade basen.
- Förnyelse av reservdelslager
- Löpande utbyte av installerad bas vid t ex underhållstopp (förnyelse, tillförlitlighet)

ABB erbjuder ett utbyte från alla typer av induktionsmotorer, oavsett märke och ålder till nya energieffektiva motorer.

För återvinning av andra typer av motorer: Begär offert från ABB/Stena Recyling (kontaktuppgifter in här)

Energiuppgradering och ansvarsfull återvinning

Erbjudande där ABB och Stena Recycling garanterar
1. Inga induktionsmotorer går till en andrahandsmarknad
2. Alla metallfraktioner utvinns genom ny process för att öka miljönyttan samt värdet på de återvunna metallerna
3. 90 procent av metallerna avsätts i Sverige – med ett mål på 100%. Detta för att minska transporter och därmed CO2 utsläpp

Kunder erhåller
1. Signifikant rabatt på nya motorer motsvarande metallvärdet på de återvunna motorerna (Fe, Al, Cu)
2. Årlig miljörapportering som kvantifierar miljönyttan genom återvinning och energibesparingar
3. Destruktionsintyg 

Övrig information
1. Vid återvinning över sju ton motorer – placeras en container hos kund 
2. Återvinning av andra motortyper eller större maskiner – begär separat offert
 

Energiuppgradering och cirkulär ekonomi

Energiuppgradering, OPEX och CAPEX
1. Utöver en signifikant energibesparing ökar tillförlitligheten i produktionen samt att kostnaden för reservdelar kan sänkas på grund av ökad tillgänglighet. Detta påverkar gynnsamt CAPEX såväl som OPEX för företaget.
2. Återvinning av metaller resulterar i en signifikant rabatt på nyköpta motorer enligt avtalad prislista

Hållbarhet
1. Vid sidan av en finansiell rapport som är en central del av företagets resultat, får miljörapporten en allt större tyngd framåt. De positiva miljökonsekvenserna från upcycling kan redovisas i den årliga hållbarhetsredovisningen
2. Cirkulär ekonomi är en väsentlig del i att sänka CO2 emission globalt och initiativet gagnar företagets goodwill och image vilket är viktigt för att rekrytera framtida talangfulla medarbetare

Enkelhet
En transparent process är uppbyggd för att hålla administration på så lång nivå som möjligt och hanteringen så enkel som möjligt

Nettoresultat exklusive energibesparing
10 ton motorer = 10 stycken 110kW motorer som transporteras max 500 km från kund till återvinning.

 Ger en energibesparing på:

  • 30,8 ton CO2 ekvivalenter som är tre gånger mer än motorernas vikt
  • 300 MWh energi som är detsamma som att värma upp en villa i 16 år
  • 91 000 m3 vatten - lika mycket vatten som 40 simbassänger med olympiska mått

Jämfört med nya ”jungfruliga” metaller (global mix)

 

För mer information, kontakta:

Niklas Keisu
Säljchef, ABB AB, Motion Service

niklas.keisu@se.abb.com
+46-72-7125050
 
Peter Isberg
Digital Ledare, ABB AB, Motion

peter.j.isberg@se.abb.com
+46-70-6488078
 
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language