Ombyggnad, uppgradering och modernisering

Vi förser din befintliga utrustning med den senaste tekniken

ABB:s långa erfarenhet av motortillverkning kombinerat med vår kompetens gör det möjligt för oss att erbjuda uppgradering och modernisering av befintlig utrustning. Resultatet blir ökad produktionskapacitet, minskade energikostnader och ökad livslängd.

Genom att bygga om, uppgradera och modernisera din utrustning ser vi till att den upprätthåller den funktionalitet och prestanda som krävs. Samtidig är det ett kostnadseffektivt alternativ då kostnader för konstruktion, dokumentation och installation ofta reduceras jämfört med ett byte av en helt ny enhet.

ABB utvecklar ständigt nya metoder för att du ska behålla värdet av din redan gjorda investering och vi har även möjlighet att konstruera replikor av tidiga motorer från ABB för att säkra produktion. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language