Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Serviceavtal

När du vill säkra tillgängligheten och öka lönsamheten

När du tecknar serviceavtal med ABB får du en trygg partner som hjälper dig planera ditt underhåll och säkra tillgänglighet och prestanda i din anläggning. Ett väl fungerade underhållsarbete minskar också risken för oplanerade driftstopp vilket gör det möjligt att optimera och förutse en anläggnings underhållskostnader. 

ABB erbjuder ett brett sortiment livscykeltjänster inom bland annat förebyggande underhållavhjälpande underhåll samt utbildning och support. De olika delarna i ABB:s avtalsportfölj kan kombineras i ett skräddarsytt serviceavtal och anpassas helt till en anläggnings specifika behov vilket innebär en kostnadseffektiv och trygg lösning för dig som kund.

Ett serviceavtal från ABB är inte begränsat till tjänster för motorer och generatorer utan kan även innehålla tjänster från samtliga teknikområden i ett flertekniksavtal. Serviceavtal hålls samman av en avtalsledare från ABB som hanterar och hjälper till att utveckla avtalet tillsammans med er som kund.

Fördelar

  • Skräddarsytt efter dina behov
  • Kontroll på underhållskostnad
  • Säkerställd tillgång till kompetens
  • En kontaktperson för Service inom ABB
  • Reducerade timpriser utifrån vald avtalsnivå

Vägen till ett skräddarsytt underhåll

ABB tror på ett skräddarsytt underhåll med en unik underhållsplan som utgår från dig som kund. Vi arbetar alltid nära våra kunder för att hitta den bästa lösningen för varje tillfälle. Med några enkla steg kan vi hjälpa dig att skapa en unik underhållsplan som utgår från dina behov och din anläggnings livscykelstatus.

Vi ger dig en klar bild av din anläggnings status och en hållbar långsiktig plan för underhåll, uppgraderingar och reservdelar. För dig innebär det färre driftstopp, säkrad tillgänglighet, sänkta kostnader och framför allt ökad produktivitet. Processen sker i fem steg.

1.  Livscykelstatus: Nulägesbild av din anläggning. 
2.  Identifiera prioriterad utrustning: Vilka delar är kritiska? 
3.  Livscykelanalys: Riskidentifiering över tid. 
4.  Identifiera underhållsbehov: Hur kan vi minimera riskerna? 
5.  Underhåll från ABB: Skräddarsydd paketering.   

Livscykelstatus  
Det första vi gör är att gå igenom din anläggning för att se vilken status motorer och generatorsystem har. Det ger klara besked om hur anläggningen är fördelad på olika faser och vilka förutsättningar för underhåll som finns. Sammanslaget bildas det en överskådlig bild av anläggningens status. 

Vet du hur stor del av din anläggning som saknar tillgång till reservdelar?  
Vi hittar var i produktionen dina mest kritiska delar finns och vart övervakning är extra viktigt. 

Vet du var i din verksamhet det finns störst risk för driftstopp?  
Att i god tid förutse framtida underhåll och kostnader gör det enklare för dig att både planera och budgetera arbetet. I en fördjupande Livscykelanalys får du reda på när i tiden dina produkter går in i respektive fas. Din egen kontaktperson lär sig din anläggning, kan föreslå förbättringar och ligga steget före vid akuta situationer. 

Vad gör du om kritisk utrustning går sönder imorgon?
Kompetent personal och rätt utrustning finns dygnet runt i lokal beredskap, redo att snabbt agera vid akuta behov. Detta är ett av de vanligaste behoven våra kunder har, tillsammans med hög tillgänglighet och att utnyttja den egna utrustningen maximalt. 

Har du tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle?  
I ett skräddarsytt serviceavtal tar vi tillsammans med dig fram ett förslag på vilken roll ABB ska ha för att komplettera ditt eget underhåll. Vi kan erbjuda allt från telefonsupport till avancerade tjänster så som analys- och diagnostik via fjärruppkoppling.

Vill du ha produktinformation eller service?


Tjänster i serviceavtal

Loading documents

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig