Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Underhåll

Håll dina processer igång med ABB:s underhållstjänster

ABB erbjuder ett omfattande utbud av förebyggande underhållstjänster för motorer och generatorer som innefattar inspektion och diagnostik, livscykelanalys, skräddarsydda underhållsprogram samt system för tillståndsövervakning i realtid i syfte att synliggöra risker i en anläggning och förhindra stopp i produktionen.

Genom att planera för ett regelbundet förebyggande underhåll ökar en anläggnings tillgänglighet, prestanda och livslängd vilket resulterar i minskade livscykelkostnader. Tjänster inom förebyggande underhåll kan även tecknas i ett serviceavtal för att på så vis säkerställa ett systematiskt, organiserat och kostnadseffektivt underhåll på lång sikt.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents