Global site

Livscykelanalys, LCA

Rätt beslutsunderlag för att prioritera ditt framtida underhåll

En anläggning innehåller alltid system och produkter som befinner sig i olika faser i produktlivscykeln. Det innebär att vissa äldre delar av en anläggning kommer sakna tillgång till service och reservdelar vilket kan leda till stora problem i händelse av ett oväntat haveri.

ABB:s Livscykelanalys ger dig en klar och tydlig bild av din anläggnings status för att planera underhållsbehov och framtida investeringar. Med en livscykelanalys får du rätt beslutsunderlag för att på bästa sätt avgöra var du behöver fokusera dina serviceinsatser. Därigenom kan du maximera din anläggnings prestanda och tillgänglighet, nu och i framtiden.

Fördelar

  • Kontroll på installerad bas
  • Tydligt och omfattande beslutsunderlag för planerat underhåll
  • Hjälper dig prioritera dina uppgraderingar och investeringar
  • Sänkta kostnader genom färre oplanerade stopp    

Vill du ha produktinformation eller service?


Mer info om LCA

Active – Utvecklings- och försäljningsfas
Introduktion och försäljning av ny produkt. Ett brett utbud av support, service och utbildning finns utvecklat. Längden på Activefasen varierar från produkt till produkt. Fasen slutar när volymproduktionen upphör.

Classic – Produktens underhållsfas
Produkten tillverkas fortfarande för köp av enstaka enheter. Fortsatt brett utbud av support, service och utbildning. I denna fas kan i vissa fall uppgradering av produkten krävas för upprätthållande av hög tillgänglighet och prestanda.

Limited – Service och supportfas
Tillverkning av nya produkter och uppgraderingar upphör, men tillverkning av reservdelar fortsätter och det finns fortsatt tillgång till support och service. I slutet på fasen upphör tillverkning av reservdelar.

Obsolete – Ingen garanti för service och reservdelar
En produkt förs till Obsoletefasen när tillgång till reservdelar och service inte längre kan garanteras eller när tillgång till gammal teknik inte kan upprätthållas till skäliga kostnader.

Länkar och nedladdningar

Loading documents