ABB som partner for bærekraftig hydrogenproduksjon

ABB som partner for bærekraftig hydrogenproduksjon

Innen 2030 skal Norge redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå. For å nå dette målet er vi avhengige av å produsere mer fornybar energi, blant annet fra kilder som sol og vind. Utfordringen er at disse energikildene ikke er stabile eller regulerbare, slik som vannkraften. For å få stabile og pålitelige energisystemer, er vi avhengig av å mellomlagre grønn energi. Hydrogen er en av disse energibærerne, som også har livets rett som drivstoff innen transportsektoren.

ABB kan bidra til å gjøre produksjonen av blått og grønt hydrogen mer bærekraftig og ressurseffektiv. Det inkluderer reduserte enhetskostnader og risiko, både for utvikling og drift av anlegg. ABB kan være en partner hele veien fra studier og leveranser til oppkoblede tjenester med løsninger for optimal drift og vedlikehold.

Til nå har det vært mest vanlig å produsere hydrogen fra fossile energikilder. Om denne produksjonen skal være miljøvennlig må karbonet som frigis i produksjonen fanges og lagres. Resultatet er såkalt blå hydrogen. Når vi snakker om fornybart, eller grønt hydrogen, produseres dette ved elektrolyse av vann. Et vannmolekyl består av to hydrogenatomer og ett oksygen atom. For å spalte molekylene brukes høyspent likestrøm, noe som er svært kraftkrevende.

ABB er en pioner innen elektro og automatisering med mer enn 100 års erfaring, også i Norge. Vi har bred kompetanse på produksjonsteknologien, og kan bidra til å optimalisere både investeringskostnader og driftskostnader, ikke minst når det gjelder en så stor innsatsfaktor som elektrisk kraft.

For at løsningene skal fungere optimalt er det viktig for ABB å komme tidlig inn i planleggingsarbeidet. ABB har en stor studieavdeling som kan bidra med forstudier, pre-engineering og så videre. Vi har også gjennomført en rekke studier på elektro/kraft og nettilkobling, særlig for grønt hydrogen.

En av grunnen til at dette er viktig er at anleggene vil være storforbrukere av energi, og det er helt nødvendig at anleggene kan operere med minimal påvirkning på kraftnettet, samtidig som de har tilstrekkelig pålitelig kraft til hydrogenproduksjon. I flere av områdene som er aktuelle for hydrogenproduksjon i Norge er det kraftunderskudd, og ABB kan bidra til design av system med minst mulig kraftbehov og belastning på nettet, for eksempel gjennom energilagring. Vi kan også bidra til å gi prosjektene økt bærekraft, for eksempel ved å fange/bruke overskuddsvarme, varmeveksler, fjernvarme og så videre.

ABB kan tilby komplette systemleveranser av elektro, automatisering og telekommunikasjon. Vi har omfattende og relevant kompetanse og erfaring, også når det gjelder karbonfangst og lagring. Med en stor internasjonal organisasjon og erfaringer med leveranser til store prosjekter har ABB vist at vi kan ta ansvar for komplette systemleveranser, også med tredjepartsutstyr dersom det skulle være aktuelt.

Uavhengig av type hydrogenproduksjon kan ABB bidra til optimal drift og vedlikehold av anlegget. Som datadrevet operasjonell partner har ABB løsninger og tjenester for mer effektiv, sikker og pålitelig drift. Sanntidsdata strømmes til skybaserte løsninger. Med digitale verktøy analyseres data for kontinuerlige forbedringer og beslutningsstøtte. Løsningen med fjernovervåkning inkluderer tilstandsbasert vedlikehold, noe ABB har omfattende erfaring med fra olje og gass og maritimt. Økt automatiseringsgrad gjør prosessoperatørene mer effektive.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp