АББ: Оформяне на лидер с фокус върху дигиталните отрасли

Фундаментални действия с цел фокусиране, опростяване и лидерство в дигиталните отрасли за още по-голяма стойност за клиентите и възвращаемост за акционерите

- Фокус на портфолиото върху дигиталните отрасли чрез продажбата на „Енергийни мрежи”

 • Продажбата на активите на „Енергийни мрежи” на „Хитачи” разширява съществуващото партньорство и засилва позициите на „Енергийни мрежи” като глобален лидер в инфраструктурата с разширен достъп до пазари и финансиране
 • Стойност на предприятието от 11 млрд. щатски долара за 100% от „Енергийни мрежи”, еквивалентна на стойност на предприятието/оперативна печалба EBITA, умножена по 11.2x.
 • Нарасваща стойност от трансформацията на „Енергийни мрежи”, в това число удвояване на маржа на оперативната печалба EBITA от 2014 година насам
 • Първоначално АББ ще задържи 19.9% от дяловете на новоучреденото предприятие „Енергийни мрежи”, за да подсигури плавния преход; предварително определен вариант за излизане от сделката при 19.9% акционерни дялове на справедлива пазарна стойност с минимален праг на цената от 90% от договорената цена на предприятието, което АББ има право да упражни три години след приключване на сделката
 • Приключване на сделката се очаква до първата половина на 2020
 • АББ възнамерява да възстанови 100% от прогнозните нетни приходи в брой от 7.6-7.8 млрд. щатски долара от продажбата на тези 80.1% на акционерите по експедитивен и ефективен начин чрез обратно изкупуване на акции или друг подобен механизъм

- Опростяване на бизнес модела и структурата

 • Прекратяване на наследената матрична структура
 • Бизнес направленията ще управляват всички дейности, насочени към клиентите, както и бизнес функциите и териториите, насърчавайки предприемаческата бизнес култура на АББ
 • Бизнес направленията ще бъдат подсилени от прехвърлянето на опитни в регионалното ръководство кадри
 • Съществуващите държавни и регионални структури на компанията, в това число ролите на членовете на регионалния Изпълнителен комитет, предстои да бъдат прекратени след приключване на сделката
 • Корпоративните дейности предстои да бъдат фокусирани върху стратегията на Групата, управление на портфолиото и изпълнението, разпределение на капитала, основни технологии и платформата ABB Ability™

-Оформяне на четири водещи бизнес направления, съобразени с наложени клиентски модели

 • Всички бизнес направления на позиции номер #1 или #2 в атрактивни развиващи се пазари:
  - „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, ръководено от Тарак Мехта
  -„Промишлена автоматизация”, ръководено от Питър Тервиш
  - „Роботика & Автоматизация и дискретни процеси”, уникална комбинация от B&R и „Роботика”, ръководена от Сами Атия
  - „Задвижване”, комбиниращо водещото на пазара портфолио на АББ от задвижвания и двигатели, ръководено от Мортен Вирод, назначен към Изпълнителния комитет от 1 април 2019 г.
 • Персонализирани дигитални решения от ABB Ability™ ще повишават стойността за клиентите във всяко бизнес направление, същевременно обхващайки всякакви синергии чрез обща платформа
 • Действията позиционират АББ в ролята на лидер в дигиталните решения и развиващите се технологии като изкуствения интелект

-Финансово влияние на новата АББ

 • 500 млн. щатски долара годишна ставка на намаляване на разходите в цялата група
 • Приблизително 500 млн. неоперативни разходи по преструктуриране

-Определена е новата финансова рамка след приключване на сделката

 • Нова целева рамка на групата
 • Приоритетите в разпределението на капитала остават без промяна
 • Дивидентна политика на нарастващ и устойчив дивидент на акция
 • АББ възнамерява да поддържа нивото на дивидент на акция след приключване на сделката
 • АББ възнамерява да поддържа своя дългосрочен кредитен рейтинг “single A”
 • Бизнес целите и повече финансови подробности ще бъдат оповестени заедно с актуализацията на стратегията

-Актуализацията на стратегията на 28 февруари 2019 г., в комбинация с резултатите за четвъртото тримесечие и тези за цялата 2018 година, ще дадат повече информация за новата стратегия, бизнес направления и финанси на АББ

“АББ е двигател на промени в промишления сектор вече над един век в качеството си на глобален лидер в революционните новаторски технологии. В резултат на нашата стратегия „Следващо ниво”,  всички наши бизнес направления днес са номер 1 или 2 в съответните си пазари. За да подкрепим нашите клиенти в един свят на безпрецедентни технологични промени и дигитализация, ние трябва да фокусираме, опростим и оформим нашата дейност за лидерство. Днешните действия ще създадат едно ново АББ – лидер, фокусиран върху дигиталните технологии,” сподели изпълнителният директор на АББ Улрих Шписхофер.

“Енергийни мрежи” ще подсили позициите на „Хитачи” като глобален лидер в енергийната инфраструктура,  а „Хитачи” ще засили позицията на „Енергийни мрежи” като глобален лидер в енергийните мрежи. С тази сделка ние реализираме стойността, която сме изградили чрез трансформацията на „Енергийни мрежи” през последните четири години. Нашите акционери ще получат пряка полза от възвръщането на приходите от продажбата. В продължение на съществуващото ни партньорство, обявено през 2014 г., първоначалното съвместно предприятие ще осигури приемственост за клиентите и нашия глобален екип.”

“За да се конкурираме в днешния бързо променящ се свят, ние овластяваме изцяло нашите бизнес направления чрез прекратяването на наследената матрична структура, гарантирайки нулева дистанция до клиентите и повишавайки гъвкавостта ни при вземането на решения. Нашите четири новосформирани бизнес направления, всяко от които световен лидер в областта си, ще бъдат съобразени с начина на работа на нашите клиенти и ще бъдат със засилен фокус върху развиващи се технологии като изкуствения интелект. Продължителното опростяване на нашия бизнес модел и структура ще бъде катализатор за растеж и ефективност в нашите бизнес направления. Те ще бъдат подкрепени още повече и от прехвърлянето на опитни кадри от днешните регионални организации по държави.”

“Всичко това ще стане възможно само благодарение на всеотдайността на нашия глобален екип, който е направил АББ това, което е днес. Нашата сила в иновациите, заедно с културата ни на приобщаване, ще продължат да бъдат отличителното предимство на нашата компания. Ще демонстрираме повишен фокус върху клиентите, ще осигуряваме привлекателни възможности за нашите служители и ще доставяме стойност за акционерите.”

Председателят на АББ Петер Восер заяви: „Днешното обявление бележи началото на нова глава в историята на АББ. Продължавайки да градим върху нашите технологии и глобална база от талантливи служители, ние ще засилим още повече фокуса си върху дигиталните отрасли, реализирайки конкурентна възвращаемост за акционерите, включително нашата всеотдайна дивидентна политика. Целенасоченото изпълнение на стратегията на АББ през последните 5 години положи основите на възможността нашите бизнес направления да се конкурират в бързо променящите се дигитални отрасли и да реализират печеливш растеж.”

“В миналото ясно показахме, че действията, необходими за преобразуването на „Енергийни мрежи”, могат да бъдат осъществени най-добре вътре в АББ. След завършването на тази стъпка ние предприехме преразглеждане на бизнес направлението „Енергийни мрежи” и решихме да осигурим най-добрия дом за бъдещото развитие на направлението чрез съчетанието му с „Хитачи”. Новата АББ ще бъде позиционирана да пише бъдещето като фокусиран върху клиента лидер в дигиталните отрасли.”

Фокус на портфолиото върху дигиталните отрасли чрез продажбата на „Енергийни мрежи”

Днес АББ обяви, че Hitachi ще придобие бизнес направлението на АББ „Енергийни мрежи”, което представлява разширяване на съществуващото партньорство с Hitachi. Договорената цена представлява 11 млрд. щатски долара за 100% от „Енергийни мрежи”, което е еквивалент на стойност на предприятие/оперативна печалба EBITA, умножена по 11.2x, преди дела на корпоративните разходи. Първоначално АББ ще реализира изплащане на приблизително 9.1 млрд. щатски долара от продажбата на 80.1% от „Енергийни мрежи”, включително нетно предимство преди продажбата (вътрешнофирмен заем без прехвърлените парични средства), преди еднократните разходи по сделката и разделянето, както и въздействия от данъчното облагане.

В бързо променящия се свят на енергийната инфраструктура, с променлив клиентски пейзаж и небходимостта от финансиране и повишено държавно влияние, АББ вярва, че Hitachi е най-добрият собственик за „Енергийни мрежи”. Като стабилен и дългосрочен всеотдаен собственик, с когото АББ развива силни бизнес взаимоотношения от 2014 година насам, Hitachi ще подсили още повече бизнес направлението, осигурявайки му достъп до нови и разрастващи се пазари, както и финансиране. „Хитачи” ще ускори придвижването на „Енергийни мрежи” към следващия етап от неговото развитие, надграждайки върху солидните основи, постигнати при предишното му притежание от страна на АББ.

От 2014 година насам „Енергийни мрежи” се подобри значително под притежанието на АББ. Последните резултати (трето тримесечие на 2018 г.) са в целевия коридор на маржа и с повече от удвоени маржове, както и положително развитие при поръчките от трети страни, отчетено за последните шест последователни тримесечия.

Първоначално АББ ще задържи 19,9% дялово участие в съвместното предприятие, осигурявайки възможност за безпроблемен преход. Споразумението по сделката включва предварително определена възможност за АББ да се освободи от задържания дял от 19.9%, право на което компанията има три години след приключване на сделката, на справедлива пазарна цена с минимален праг на цената от 90% от договорената стойност на предприятието. Hitachi притежава право на изкупуване върху оставащия дял от 19,9% на справедлива пазарна цена с минимален праг на цената от 100% от договорената цена на предприятието.

Съвместното предприятие ще бъде с централен офис в Швейцария, като „Хитачи” ще задържи ръководния екип, за да подсигури приемственост в работата.

Започвайки от четвъртото тримесечие на 2018 г. до приключването на сделката, АББ ще отчита „Енергийни мрежи” в „прекратени операции”. Вследствие на това, АББ ще запише 450-400 милиона щатски долара непокрити и други свързани с отделянето на предприятието разходи, които понастоящем са основно вписани като част от разходната база на „Енергийни мрежи”. Сега те ще бъдат признати в корпоративната и друга оперативна печалба EBITA на АББ. АББ очаква да елиминира голяма част от тези разходи до приключване на сделката, като ги прехвърли обратно към „Енергийни мрежи”.  АББ очаква приблизително 200 милиона щатски долара разходи през четвъртото тримесечие на 2018, свързани главно с наследеното EPC бизнес направление за подстанции, отчитано в раздел корпоративна печалба от „несъществени дейности” и друга оперативна печалба EBITA.

АББ очаква да понесе еднократни неоперативни разходи, свързани със сделката и отделянето на предприятието, в размер на 500-600 млн. щатски долара. АББ прогнозира 800-900 млн. щатски долара свързани с това въздействия от данъчно облагане на паричните средства. Очаква се сделката да бъде приключена до първата половина на 2020 г., подлежащо на съответните регулаторни одобрения и изпълнение на условията по сключването. АББ възнамерява да възстанови 100% от прогнозните нетни приходи от 7.6-7.8 млрд. щатски долара от продажбата на тези 80.1 % на акционерите по експедитивен и ефективен начин чрез обратно изкупуване на акции или друг подобен механизъм.

Опростяване на бизнес модела и структурата

В сила от 1 април 2019 г., АББ ще опрости своята организационна структура чрез прекратяване на наследената матрична структура, като по този начин ще овласти своите четири водещи бизнес направления да служат на клиентите още по-добре, с още по-голямо изостряне на отговорностите и повишаване на ефективността.

Новата организация на АББ ще предостави на всяко бизнес направление пълна оперативна собственост върху продукти, функции, научно-изследователска и развойна дейност и територии. Бизнес направленията ще бъдат единствената връзка с клиентите, максимизирайки близостта и скоростта на свързване.

Корпоративният център ще бъде рационализиран в още по-голяма степен. Той ще положи дългосрочната визия и стратегия за групата, ръководен от ценностите на АББ. Ще стимулира разпределението на капитала, управлението на портфолиото и производителността, основните технологии от ABB Ability™, търговската марка и инвестициите на АББ в хора. Като ключов градивен елемент на опростяването, съществуващите структури по държави и региони, в това число ролите на членовете на Изпълнителния комитет, ще бъдат прекратени след приключване на сделката. Съществуващите ресурси на ниво ръководство за държавите ще подсилят новите бизнес направления. АББ очаква общо 500 млн. годишна ставка на намаляване на разходите в цялата група от компании в средносрочен план. Очакват се приблизително 500 милиона свързани с това неоперативни разходи по преструктуриране в идните две години.

Оформяне на четири водещи бизнес направления, съобразени с установени клиентски модели

АББ ще оформи четири предприемачески бизнес направления с фокус върху клиента – „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, „Промишлена автоматизация”, „Роботика & Автоматизация и дискретни процеси”, и „Задвижване”. Всяко бизнес направление ще бъде глобален играч номер 1 или 2 в атрактивни пазари със силни материални стимули. Утвърдената база от ноу-хау, световен клас инженерство и технологичен ескпертен опит на АББ ще поставят четирите бизнес направления на добра позиция да доставят иновативни продукти и решения за още по-голяма стойност за клиента. Адресируемият пазар на АББ нараства с 3.5-4 % на година, добавяйки 140 млрд. щатски долара като размер, очаквани да достигнат 550 млрд. щатски долара до 2025 г.

На база на общата дигитална платформа на АББ - Ability™, бизнес направленията ще предоставят персонализирани дигитални решения, задвижвайки реализирането на още по-голяма стойност за клиента. Надграждайки върху развиващи се технологии, в това число изкуствения интелект, както и своето силно софтуерно портфолио, ABB Ability™ ще посрещне нарастващото търсене за дигитални решения от страна на клиентите на АББ в днешния бързо променящ се индустриален свят.

Електроснабдяване и електрообзавеждане – пишем бъдещето на безопасното, интелигентно и устойчиво електроснабдяване и електрообзавеждане

Съществуващото бизнес направление ще предостави цялостно портфолио от иновативни продукти, дигитални решения и услуги - от подстанции до електрически контакти. С позиция номер 2 в световен мащаб, неговият адресируем пазар към момента е в размер на 160 млрд. щатски долара и ще нараства средно с 3% годишно в дългосрочен план. Бизнес направлението „Електроснабдяване и електрообзавеждане” ще се възползва от силно изложение на бързо нарастващи клиентски сегменти, в това число ВЕИ, електрическа мобилност, центрове за данни и интелигентни сгради. Направлението ще бъде ръководено от Тарак Мехта, който понастоящем е президент на дивизия „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане”. Бизнес направление „Електроснабдяване и електрообзавеждане” би генерирало приблизително 13 млрд. щатски долара приходи в дванадесетмесечния период до края на септември 2018 г., включително прогнозиран дял в приходите за целия период от GEIS – предприятие, което бе придобито на 30 юни 2018 г.

Промишлена автоматизация – пишем бъдещето на безопасния и интелигентен начин на работа

Новосформираното бизнес направление ще предлага всеобхватна гама иновативни решения, даващи възможност на клиентите да управляват безопасни и енергийно ефективни процеси с нарастваща автономност.”Промишлена автоматизация” ще включва специализираните за отрасъла интегрирани решения на АББ в областта на автоматизацията, електроснабдяването и електрообзавеждането и дигиталната сфера, технологии за управление, софтуер и модерни услуги, както и продукти в областта на измерването и анализите, морския сектор и турбокомпресорите. „Промишлена автоматизация” ще бъде номер 2 на пазара в световен мащаб. Адресируемият пазар от 90 млрд. щатски долара се очаква да нараства средно с 3-4% годишно в дългосрочен план. Бизнес направлението ще бъде ръководено от Питър Тервиш, понастощем президент на дивизия „Промишлена автоматизация”. „Промишлена автоматизация” би генерирала приблизително 7 млрд. щатски долара приходи в дванадесетмесечния период до края на септември 2018 г.

Роботика & Автоматизация и дискретни процеси – пишем бъдещето на гъвкавото производство и интелигентните машини

Новосфомираното бизнес направление ще съчетава по уникален начин решения за автоматизация на машини и производство – основно от предприятието B&R, с най-всеобхватните решения от роботиката и гама от приложения на пазара. Бизнес направлението ще бъде номер 2 в световен мащаб, с позиция номер 1 в роботиката във важния, характеризиращ се с висок ръст китайски пазар. Адресируемият пазар, който вече е на стойност 800 млрд. щатски долара като размер, се очаква да нараства средно с 6-7 % на година в дългосрочен план. Дигиталните решения и услуги на бизнес направлението предоставят на клиентите повишена безопасност, ефективност, време на непрекъсната работа и скорост, и обслужват нуждите на нарастващото търсене от страна на клиентите за гъвкави и интегрирани производствени решения. „Роботика & Дискретни процеси и автоматизация” ще бъде ръководено от Сами Атия, понастоящем президент на дивизия „Роботика и задвижвания”. „Роботика и Дискретни процеси и автоматизация” би генерирала приблизително 4 млрд. щатски долара приходи в дванадесетмесечния период до края на септември 2018 г.

Задвижване – пишем бъдещето на интелигентното задвижване

Бизнес направлението ще предостави на клиентите всеобхватна гама иновативни електрически двигатели, генератори, задвижвания и обслужване, както и интегрирани решения за дигитални задвижващи системи. „Задвижвания” ще бъде играч номер 1 на пазара в световен мащаб с най-голямата инсталирана база в един пазар на обща стойност 80 млрд. щатски долара, който нараства средно с около 3% годишно. Бизнес направлението ще бъде ръководено от Мортен Виерод, понастоящем управител на бизнес единица „Задвижвания”. Той ще стане член на Изпълнителния комитет от 1 април 2019 г. „Задвижване” би генерирало приблизително 6 млрд. щатски долара приходи в дванадесетмесечния период до края на септември 2018 г.

Атрактивен финансов профил

АББ ще демонстрира подобрено търговско качество на работа, засилено изложение на по-бързо разрастващи се пазари, с по-голям фокус върху решения с висока добавена стойност, по-малко нестабилност при големите поръчки и повече постоянни приходи от дигитални решения, софтуер и услуги.

Инвестиционното предложение на АББ е отразено в нова средносрочна целева рамка на групата:

 • 3-6% годишен ръст на приходите на сравнима база
 • Марж на оперативната печалба EBITA 13-16%
 • Възвращаемост на използвания капитал (ROCE) от 15-20%
 • Преобразуване на парични средства в нетен доход от приблизително 100% и
 • Ръст на основната печалба на акция (EPS) над ръста на приходите

АББ би генерирала приходи от приблизително 29 млрд. щатски долара в дванадесетмесечния период до края на септември 2018 г., в това число прогнозиран принос към приходите от страна на GEIS – предприятие, което бе придобито през на 30 юни 2018 г., и с изключение на приноса от страна на „Енергийни мрежи”.

Разпределение на капитала

Устойчивите приоритети на АББ в разпределението на капитала си остават непроменени, а именно:

 • финансиране на органичния растеж, научно-изследователската и развойна дейност, както и капиталовите разходи с цел осигуряване на атрактивна възвращаемост
 • нарастващ устойчив дивидент
 • придобивания, създаващи стойност
 • възвръщане на допълнителни парични средства на акционерите

След завършването на продажбата на „Енергийни мрежи”, АББ възнамерява да възстанови 100% от нетните приходи в брой на акционерите по експедитивен и ефективен начин, изпълнявайки политика на нарастващ устойчив дивидент. АББ възнамерява да поддържа нивото на дивидента на акция след приключване на сделката и цели да поддържа в своя кредитен рейтинг “single A” в дългосрочен план.

Актуализация на стратегията

АББ възнамерява да организира актуализация на стратегията паралелно с резултатите за четвъртото тримесечие на 2018 г. По време на актуализацията на стратегията лидери на АББ и ръководните екипи на четирите бизнес направления ще представят подробен преглед на своите пазари, стратегии, бизнес дейност и цели.

Ревизирани дати

С оглед на тези фундаментални промени, АББ променя обявените дати за:

 • Резултати за четвърто тримесечие (Q4) и резултати за цялата 2018 година – на 28 февруари 2019 г.
 • Резултати за първо тримесечие (Q1) на 2019 г. и годишно общо събрание – на 2 май 2019 г. 

Credit Suisse AG и Dyal Co. LLC действаха като финансови съветници, а Freshfields Bruckhaus Deringer LLP – като юридически съветници на АББ.

Повече информация

За повече информация относно днешното изявление, моля вижте ABB.com/writing-the-future.

АББ ще бъде домакин на пресконференция днес с начален час 10:00 ч. Централно Европейско време (CET) (9:00 ч. BST, 4:00 ч. EDT). Достъп до събитието ще има чрез уебкаст на адрес  https://swisscomstream.ch/abb/20181217/en

АББ ще бъде домакин на конферентен разговор за анализатори и инвеститори с начален час 14 ч. Централно Европейско време (CET) (13 ч. GMT, 8 ч. EST). Достъп до събитието ще има уебкаст https://swisscomstream.ch/abb/20181217/afternoon

Достъп до събитието ще има чрез конферентен разговор. Наберете следните телефонни номера за пресконференцията. Обаждащите се следва да позвънят 10 минути преди началото на разговора. Наберете следните телефонни номера за конферентния разговор за анализатори и инвеститори:
Обединено кралство +44 207 107 0613
Швеция +46 8 5051 0031
Останалата част на Европа +41 58 310 5000
САЩ и Канада  +1 866 291 4166 (безплатен номер)  или +1 631 570 5613 (тарифи за междуселищни/международни обаждания)
Линиите ще бъдат отворени 10-15 минути преди началото на разговора.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация с две предложения с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти. В качеството си на основен партньор на Формула Е, изцяло електрическият международен клас моторни спортове на FIA, АББ продължава да тласка границите на електрическата мобилност отвъд възможното, допринасяйки за едно по-устойчиво бъдеще. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 147 000 служители.  www.abb.com

Тази информация е информация, каквато АББ е длъжна да оповести публично съгласно Регламента на ЕС за пазарна злоупотреба. Информацията е подадена за публикуване чрез агенцията на лицето за контакт, посочено по-долу, в 7 ч. Централно европейско време на 17 декември 2018 г

Важно съобщение относно прогнозната информация

Настоящото съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и отраслите, които представляват главни пазари за АББ ООД. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „вярва”, „оценява”, „цели”, „планира”, „вероятно ще”, „възнамерява”, „стреми се да”, „рамка” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от прогнозната информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Планираните промени може да са предмет на всякакви съответни процеси на ангажиране с местни представители на служители / служители. АББ ще уважи изцяло всякакви подобни законни задължения.

 • Endnotes

  1. Стойност на предприятието/кратно на оперативната печалба l EBITA за последните 12 месеца, оперативна печалба EBITA, изчислена с резултатите от дванадесетмесечния период, завършващ в края на третото тримесечие на 2018 г.
  2. Маржът на оперативната печалба EBITA за 2014, както е изчислен под старата структура на портфолиото на „Енергийни мрежи”
  3. Предмет на регулаторни одобрения и изпълнение на условия по сключването
  4. Прогнозирани впоследствие еднократни разходи по сделката и отделянето в размер на 500-600 млн. щатски долара и изтичане на данъци върху парични средства от 800-900 млн. щатски долара. Общи коригирания на стойността на предприятието от ~3.0 млрд. щатски долара, в това число приблизително 2.7 млрд. щатски долара нетен ливъридж (вътрешнофирмен заем без прехвърлените парични средства) и приблизително 0.3 млрд. нефинансирани пенсии и други задължения след данъчно облагане
  5. След прогнозираните еднократни разходи по сделката и отделянето в размер на 400-600 милиона щатски долара и изтичане на данъци върху парични средства от  800-900 милиона щатски долара. Общи коригирания на стойността на предприятието от 3.0 млрд. щатски долара, в това число приблизително 2.7 млрд. щатски долара нетен ливъридж (вътрешнофирмен заем без прехвърлените парични средства) и приблизително 0.3 млрд. нефинансирани пенсии и други задължения след данъчно облагане
  6. Прогнозирани впоследствие еднократни разходи по сделката и отделянето в размер на 500-600 млн. щатски долара и изтичане на данъци върху парични средства от 800-900 млн. щатски долара. Общи коригирания на стойността на предприятието от ~3.0 млрд. щатски долара, в това число приблизително 2.7 млрд. щатски долара нетен ливъридж (вътрешнофирмен заем без прехвърлените парични средства) и приблизително 0.3 млрд. нефинансирани пенсии и други задължения след данъчно облагане

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp