Как АББ помага за справяне с кризата с коронавируса

Бьорн Розенгрен, Главен изпълнителен директор на АББ
Бьорн Розенгрен, Главен изпълнителен директор на АББ

Макар и да съм ръководил няколко промишлени предприятия в хода на своята професионална кариера, мога откровено да споделя, че работата ми като ръководител на предприятие се промени почти до неузнаваемост през последните седмици. От момента, в който аз поех задълженията си като изпълнителен директор на АББ на 1 март, COVID-19 се превърна в глобална пандемия, засягаща живота на милиарди хора, както и в предизвикателство за начина, по който правим бизнес, работим и живеем. В световен мащаб COVID-19 също сериозно нарушава икономиката, като последиците от него са непредвидими и вероятно дори необратими.

В качеството си на нов изпълнителен директор съм силно впечатлен от начина, по който нашите служители се приспособиха към бързо променящите се обстоятелства. Непрекъснато наблюдаваме развиващата се ситуация около COVID-19 и вземаме всички необходими предпазни мерки в съответствие с насоките на местната власт и СЗО, за да защитим служителите си по света. Тези мерки включват ограничаване на достъпа до помещенията на АББ, насърчаване на „социална дистанция“, ограничаване на пътуванията и поощряване на практики за добра лична хигиена. Също така сме предприели подходящите действия за това служителите да работят от своите домове, когато това е възможно.

От момента на започване на епидемията, ръководителите и екипите в нашата компания преминаха рамките на служебните си задължения, за да опазват здравето и безопасността на хората, работещи при нас, и общностите ни, и да поддържат непрекъснатостта на бизнеса при трудни обстоятелства. Във фабриките ние не пестим усилия, за да гарантираме, че служителите ни са в безопасност и са защитени от риска от инфекция. Особено се гордея с всички наши колеги, които участват в поддържането на дейността на компанията. Техният отборен дух, единство и личен ангажимент са пример за всички нас в тези необикновени времена.

АББ обслужва обществото като доставя и поддържа критично важна инфраструктура, за да осигурява наличността и осъществяването на основни стоки и услуги. Заедно с клиентите и партньорите си ние работим денонощно, за да поддържаме електрозахранването и услугите, които местните власти смятат за критично важни. Освен това нашите екипи по света помагат на клиенти и партньори да се възползват в максимална степен от предлаганите от нас дигитални услуги, за да обезпечат безопасното извършване на критично важни дейности. Също така, ние работим усилено за използване на нови виртуални начини за осъществяване на връзка помежду си и с нашите заинтересовани страни.

За да подкрепим допълнително клиентите си, решихме да предоставим някои от нашите софтуерни услуги безплатно, за да гарантираме непрекъснато захранване на критични приложения в здравеопазването и да подпомогнем търговските и промишлени обекти да управляват своите съоръжения по-добре.

За да помогнем на нашите общности, дарихме маски и използвахме ресурсите си, за да доставим защитно оборудване на болници и работници на първа линия в някои от най-силно засегнатите страни, като Китай и Италия. В момента работим съвместно с правителствата, за да преценим къде АББ може да приложи своите технологии и експертен опит, за да подкрепи производството на критично важно оборудване като респираторни апарати и маски.

Докато кризата с COVID-19 не бъде овладяна, ние ще останем фокусирани върху три основни приоритета:

  1.  На първо и най-важно място, ще се стремим за това нашите служители да са в безопасност.
  2.  Ще обезпечим непрекъснатостта на бизнеса си във възможно най-голяма степен, за да помогнем на клиентите, доставчиците и партньорите си да преминат през тази криза, и същевременно ще ги подкрепим, за да осигурят непрекъснатостта на своите бизнеси.
  3.  И на последно място, ще гледаме в дългосрочна перспектива с оглед на поддържането и запазването на критично важния капацитет, чрез който да можем да помогнем на нашите заинтересовани страни и на обществото да излязат по-силни от тази криза.

На фона на многото критично важни услуги и отрасли, които са изложени на риск от това да им бъдат нанесени непоправими щети или да бъдат закрити, всички ние трябва да работим заедно — правителства, бизнес и гражданско общество — за да поддържаме функционирането на здравните системи, електрическите мрежи и други основни услуги. От това зависят здравето и благополучието на всички нас — работници, семейства, общество и бъдещи поколения.

    

С най-добри пожелания,

Бьорн Розенгрен

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp