АББ България - клон Раковски инсталира интелигентно осветление, което допринася за намаляване на потреблението на енергия

Двете производствени бази на АББ в Раковски преминават към нови, по-ефективни LED системи за осветление

Клонът на АББ България в Раковски стартира проект за обновяване на всички източници на светлина в двете си производствени звена, в които работят над 1800 души. Проектът, който стартира през февруари и се планира да бъде завършен до края на юни, ще включва премахване на всички настоящи T5 луминесцентни лампи и инсталиране на нови LED светлини, което ще подобри видимостта, ефективността и ще намали консумацията на енергия.

Осветлението на производствените помещения ще бъде подобрено и оптимизирано въз основа на реалната нужда от съответните производствени площи. Изпълнението на този проект ще намали оперативните разходи за поддръжка на стари осветителни тела и ще намали консумацията на електроенергия с до 50 процента, спестявайки 493 MW мощност и 80 000 лева на годишна база, което от своя страна ще допринесе за намаляване на въглеродния отпечатък на съоръжението.

Тази инициатива е част от по-голям проект в производствените бази на АББ. Смяната на осветителните тела е само първият етап. Вторият етап е пълна интеграция на интелигентното сградно решение ABB i-bus® KNX, което ще управлява цялото основно осветление по интелигентен начин, използвайки детектори за присъствие и светлинни сензори. Това ще подготви заводите за бъдещето, позволявайки по-нататъшни разработки като автоматизирани и контролирани от времето процеси за отопление и вентилация, както и други приложения в целите производствени обекти, които могат да бъдат оптимално адаптирани към нуждите на всяка област.

Следващият проект, планиран да бъде реализиран през тази година, е интегриране на облачно решение за управление на енергията и активите с ABB AbilityTM, което ще позволи точна статистика и пълен поглед над енергийната ефективност на заводите. Тази софтуерна иновация ще даде възможност за решения в реално време, управлявани от данни, за по-безопасни, по-интелигентни операции, които максимизират ефективността на ресурсите и допринасят за бъдеще с ниски въглеродни емисии.

Друга инициатива на клон Раковски в подкрепа на бъдещето с ниски въглеродни емисии е инсталирането на зарядни станции. Пред двете фабрики са инсталирани една DC бърза зарядна станция Terra 54 и 8 АС зарядни устройства в подкрепа на електрическата мобилност в региона.

Този проект подкрепя постоянния ангажимент на АББ за въглеродно-неутрално бъдеще. Основните цели на АББ са да си партнира с клиенти и доставчици за намаляване на техните емисии. Водейки чрез пример, АББ се стреми да постигне въглероден неутралитет в собствените си операции до 2030 г. Компанията ще постигне това, като продължи да преминава към възобновяеми енергийни източници, да подобри енергийната ефективност в своите заводи и обекти и да преобразува автомобилния си парк в електрически или други алтернативи без емисии. Понастоящем АББ е идентифицирала области, които могат да намалят емисиите си на CO2 с поне 80 процента и с развитието на технологиите компанията непрекъснато ще търси възможности да направи повече. През 2019 г. 30 процента от електроенергията, консумирана от АББ, идва от възобновяеми източници, което намалява емисиите с повече от 40 процента в сравнение с изходното ниво за 2013 г.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp