АББ засилва ангажимента си за намаляване на въглеродните емисии

По пътя към постигането на амбициозните си научно обосновани цели, компанията се ангажира да електрифицира автомобилния си парк до 2030 г., да използва 100% възобновяема електроенергия до 2030 г. и да установи цели за енергийна ефективност, включително системното използване на системи за управление на енергията.

Като част от новата си Стратегия за устойчивост и амбицията си да постигне общество с ниски въглеродни емисии, АББ се ангажира да си партнира със своите клиенти и доставчици за намаляване на техните емисии и за постигане на въглероден неутралитет в собствените си операции до 2030 г. Преди Световния ден на околната среда на 5 юни АББ днес обяви, че се е присъединила към три инициативи, ръководени от международната организация с нестопанска цел Climate Group, в съответствие с нейния план за действие и фокусни области, определени за намаляване на собствените емисии:

  • EV 100: АББ се ангажира да електрифицира автопарка си от над 10 000 автомобила до 2030 г. ABB в Швеция например вече е започнала да преобразува своите около 700 служебни коли в изцяло електрически превозни средства, докато АББ във Великобритания обяви миналата година, че до 2025 г. компанията ще прехвърли своите над 500 служебни коли на изцяло електрически автопарк.
  • RE 100: АББ се ангажира да използва 100 процента възобновяема електроенергия до 2030 г. През 2020 г. 32 процента от цялата електроенергия, използвана от АББ, или е закупена като сертифицирана зелена електроенергия, или е генерирана от собствените слънчеви централи на компанията. От 2020 г. АББ в Швейцария вече добива 100 процента от енергията си от възобновяеми източници.
  • EP 100: АББ се ангажира да установи цели за енергийна ефективност и да продължи да внедрява системи за управление на енергията в обектите на компанията. Вече днес повече от 100 локации на АББ са покрити от външно сертифицирани или самодекларирани системи за управление на енергията.

Освен това целите на собственото намаляване на емисиите на компанията вече са получили одобрение от Science Based Targets (SBTi), потвърждавайки, че те са в съответствие със сценария от 1,5 ° C от Парижкото споразумение. SBTi е партньорство между неправителствените организации CDP, Глобалния договор на ООН (UNGC), Световния институт за ресурси (WRI) и Световния фонд за природата (WWF). SBTi дефинира и популяризира най-добрите практики в научно обоснованото определяне на цели и независимо оценява целите на компаниите.

АББ също се присъедини към Бизнес амбицията за кампания от 1,5 ° C, глобална коалиция от агенции на ООН, бизнес и лидери в индустрията, водена от UNGC.

“В АББ искаме да дадем пример чрез собствените си операции и потвърждението, че амбициозните ни цели са научно проверени, е важен етап за компанията“, каза Теодор Шведжемарк, главен директор комуникации и устойчивост. „Ние вярваме, че комбинацията от технологии и овластени хора е от ключово значение за намаляване на емисиите и избягване на по-нататъшното затопляне на нашата планета.”

Стратегията за устойчиво развитие на АББ има ясен фокус върху области с най-голямо въздействие - създаване на възможност за нисковъглеродно общество чрез намаляване на емисиите, запазване на ресурсите и насърчаване на социалния прогрес, подкрепен от силен ангажимент към почтеност и прозрачност. Като част от стратегията и започвайки през 2021 г., АББ също добави конкретни цели, свързани с устойчивостта, към възнагражденията си за висшето ръководство.

Повече подробности за Стратегията за устойчиво развитие на АББ можете да намерите тук.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 105 000 талантливи служители в над 100 държави. www.abb.com

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp